Dvoudenní náročný maraton různých disciplín zvládli všichni psi, nejlépe si ale vedl pes Miroslava Hrušky z Pece pod Čerchovem.

„Všestranné zkoušky loveckých slídičů jsou velmi náročné jak pro vůdce tak množstvím disciplín pro psa. Psi jejich absolvováním prokazují všestrannost v lese, na poli i ve vodě a v plemenné knize jsou zapsáni jako psi univerzální – ´U´,“ vysvětlil jednatel Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Domažlicích Petr Kopf.

Na těchto zkouškách se zadávají tituly CACIT, res CACIT, CACT a res CACT. Proto se některé disciplíny na základě Reglementu B FCI upravují. Například „Nahánění“ se zkoušelo dvakrát deset minut v různých lečích.

„Dohledávka a přinášení pernaté zvěře“ se zkoušelo bezprostředně po slídění a vzdálenost pohozené zvěře se zvětšila z 30 na 50 kroků.

„Aby nejlepší pes v celkovém pořadí získal titul CACIT, musí dosáhnout 1. ceny, musí prokázat hlasitost, z disciplíny Nahánění mít známku 4 a nejméně čtyřikrát pak známku 4 z některých těchto disciplín: Slídění, Vlečka se srstnatou zvěří, Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, Slídění v rákosí, Přinášení kachny z hluboké vody, Práce na pobarvené stopě, Poslušnost a ovladatelnost. Zbývající z těch, které nebyly hodnoceny známkou 4, musí být hodnoceny nejhůře známkou 3,“ uvedl Kopf.

Vzápětí dodal, že všech pět zástupců domažlického okresu na zkouškách pocházelo z chovné stanice Čerchovka Miroslava Hrušky z Pece pod Čerchovem.
„Ten svůj úspěch korunoval celkovým vítězstvím celých zkoušek a třetím místem pečetil velký úspěch psů z Domažlicka Josef Konopík ze Kdyně.