V iniciativě figuruje tisícovka lidí z celé České republiky, respektive příhraničního území kolem hranic s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem. A právě díky Sobotám pro sousedství se Všeruby dostaly až do Národního muzea v Praze.

„Aktéry těchto setkání pozvala do muzea Lenka Šaldová, která nás celým odpolednem provázela. Cílem akce bylo předat do sbírky Národního muzea zajímavé předměty, které jakkoliv souvisí se sobotními setkáními a uzavřením hranic. Jaké předměty to ale byly, to neprozradíme,“ řekl starosta Všerub Václav Bernard s tím, že předmětů, mezi které přispěl i městys Všeruby, byla celá řada a k vidění budou příští rok.

Den, kdy se Denisa loučila v dětském domově.
S odchodem z dětského domova pomáhal Denise z Horšovského Týna mentor

Přesně za rok totiž Národní muzeum chystá výroční výstavu v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Právě tam by měly být předměty vztažené k uzavřením hranic vystavené.

Na setkání do Národního muzea přijeli Jan Kvapil, zakladatel Sobot pro sousedství, Christopj Mauerer a zástupci Klubu Česko-německého partnerství v čele s Lars von Helbigem z oblasti Krušnohoří. Kromě hostů se na setkání v Národním muzeu prezentovala hymna spolku Včelka Mája, symbol v podobě karafiátu, a především dovezené předměty.

Hranice mezi sousedními státy a Českou republikou jsou v současné době opět otevřené. Neznamená to ale, že Soboty pro sousedství skončí. Mezinárodní iniciativa plánuje pořádat i další akce. Z budoucích plánů jsou to například piknik, záříjové pivo, listopadová procházka, novoroční procházka a chybět by neměly ani programy pro děti. Soboty pro sousedství tak jsou důkazem přeshraničních přátelství, která panují i mezi jednotlivými partnerskými městy regionů.

První kolo noční hasičské ligy.
FOTO, VIDEO: Hasiči po dlouhé pauze závodili