Domažlický odbor dopravy smetl ze stolu návrh Městyse Všeruby, týkající se omezení průjezdu nákladních aut s hmotností 12 tun a více na silnici od Prapořišť po hraniční přechod Všeruby– Eschlkam.

Podle odboru nemohl být návrh schválen, protože městysem navržená náhradní objízdná trasa Domažlice- Babylon–Folmava není podle vyjádření policie bezpečná.

„Navrhovatel předložil písemně a graficky zpracované dopravně inženýrské opatření, z něhož ale vyplývá pouze to, že úprava provozu je navržena kvůli nevyhovujícímu stavu silnice II. třídy, který neodpovídá provozu nákladní dopravy. Nebylo doloženo, že je splněna zákonná podmínka možnosti užití jiné vhodné trasy a že toto opatření je možné realizovat z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu. Došli jsme k závěrům, že zmiňovanou místní úpravu nelze na základě předložených podkladů stanovit. Sám navrhovatel se možností využití jiné vhodné trasy vůbec nezabýval, ale naopak sám předložil dvě vyjádření, která existenci této vhodné trasy vylučují nebo zpochybňují. Pokud bude podán nový, doplněný návrh, budeme se jím zabývat znovu jako by šlo o nový, " uvedl ve vyjádření Jan Koš, vedoucí domažlického odboru dopravy.

Všerubští jsou zklamaní, podají nový návrh a budou se snažit vyjádření policie o nevhodnosti navržené náhradní trasy zvrátit.

„Jsme zklamaní, protože jsme v omezení tranzitu, který by nám velmi ulevil, vkládali velkou naději. Bohužel stanoviska policie vyznívají v náš neprospěch. Policie uvedla, že námi navržená náhradní objízdná trasa Domažlice-Babylon-Folmava není už dnes bezpečná. Já osobně si myslím, že je to hloupost. Počty projíždějících kamionu tam kolísají. Od nás by se tam přesunulo asi 60 kamionů denně, a to musí tento úsek pobrat. Zkusíme tedy rozhodnutí policie zvrátit a vše ještě jednou prodiskutovat a vyjednat pro nás výhodnější podmínky," uvedl starosta Všerub Václav Bernard.