V čele s průvodcem si vyšlápli  stezkou podél toku řeky Vydry z Antýglu až na Čeňkovu Pilu. Vše, co se děti dozvěděly o okolní přírodě, si doplnily do   pracovních listů.

„Líbily se nám obrovské balvany v řece Vydře, které zbyly z původních skal. Trošku jsme se báli  u kamenného moře, které podle pověsti vytvořili čerti házející obrovské kameny po procházejících lidech," popsali školáci největší zážitky svého výletu s tím, že dokonce viděli  i živou vydru.