„Rozhodli jsme se s napojením nových vrtů neotálet. Kdyby  stávající vrty vypověděly službu, museli bychom řešit dodávku vody cisternou a to je zbytečné. Chceme být připraveni včas,“ řekla starostka Všerub Ludmila Rousová.

Připojení jednoho vrtu a jeho následné uvedení do provozu si vyžádá investici okolo 250 tisíc korun. Městys však s těmito výdaji počítal předem a zapracoval je do rozpočtu na letošní rok. Všerubským pomohla průzkumné vrty, které byly vloni zřízeny, částečně uhradit dotace  SFŽP. 
„Máme v plánu udělat ještě jeden vrt v Brůdku, neboť tam je ten původní také v havarijním stavu. Nové vrty zajistí, že budeme mít dodávku vody zajištěnou pro další roky,“ pokračuje Rousová.

Všerubští se snaží najít dotační titul, který by se dal využít na intenzifikaci čistírny odpadních vod. „Na stávající čistírnu je třeba přidat další zařízení, které umožní odlučování fosforu. Ten totiž způsobuje růst sinic v odpadních vodách. Vzhledem k tomu, že jsme v oblasti, odkud odtéká voda do Drachense, na opatřeních ohledně snížení fosforu spolupracujeme s Němci, Je třeba, abychom zabudovali toto zařízení i do naší ČOVky,“ pokračuje Rousová.

Všerubské čeká i výměna  páteřního vedení vodovodu, který je starý několik desítek let a mimo jiné praská v důsledku zátěže z nadměrné kamionové dopravy.

„Vodovod opravíme při opravě místní silnice. Půjde o společný projekt se SÚS, Plzeňským krajem a Všerubami,“ dodala Rousová.