27. března se všerubští hasiči konečně dočkali nové cisterny CAS 20, na kterou dlouho čekali. Hasiči se s novější technikou a jejím dovybavením museli nejprve seznámit, jelikož oproti předchůdci, jímž byl trambus, je zde podstatně více ovládacích prvků, se kterými bylo nutné se naučit pracovat a ovládat je. Za necelý měsíc po dovezení cisterny bylo vozidlo připraveno na výjezd. První zásah s novou technikou se uskutečnil zanedlouho, konkrétně 3. května, a 20. května bylo vozidlo slavnostně předáno do užívání jednotky.

ZÁSAHY V ROCE 2017

Za loňský rok má jednotka ze Všerub evidováno celkem 20 událostí. Oproti roku 2016 zdejší hasiči zaznamenali poměrně velký nárůst zásahů.

Nejzávažnější zásahy se v loňském roce uskutečnily 27. března, kdy při požáru lesa nad Brnířovem zasahovalo devět jednotek a letecká technika, a I. července při požáru statku v německém Warzenridu. Zde šlo o historicky první oficiální zásah na území Německa.

V průběhu valné hromady byly připomenuty také zásluhy všerubské jednotky při organizační pomoci na různých akcích v obci a okolí. Při triatlonovém závodě Všerubský železný muž se místní hasiči podíleli nejen na zabezpečení tras, ale také na samotné přípravě a realizaci závodu. Letos proběhne jubilejní 20. ročník tohoto závodu.

VÝCVIKY A ŠKOLENÍ

V průběhu roku se hasiči pravidelně účastnili výcviků a školení. V květnu se dva noví strojníci zúčastnili čtyřicetihodinového školení v Třemošné a dva hasiči absolvovali šestnáctihodinový kurz Základy zdravotnické znalosti, 7. dubna proběhl výcvik nositelů dýchací techniky pořádaný HZS Domažlice, 25. listopadu byl proveden společný výcvik s jednotkou Hyršov u rybníka na Myslívě, který byl zaměřený na dopravu vody ze stroje do stroje.

SDH ze Všerub se na poslední valné hromadě poohlédl za činnost jednotky v roce 2017.Zdroj: SDH Všeruby / Jiří Beran

V závěru roku 2017 byla jednotka ve Všerubech dovybavena motorovým vysavačem, jehož pořízením splnila poslední podmínku pro možnost nasazení na likvidaci obtížného hmyzu.

V prosinci byla také provedena generální oprava na zásahové PS 12.
Jednotka byla v průběhu celého roku k dispozici pro potřeby obce, pro niž hasiči zajišťovali dodávku proudu, stavbu stanu a nápomocni byli i při zabezpečování různých společenských akcí.