2. října letošního roku Městys Všeruby předal staveniště Společnosti II/184 Všeruby ((EUROVIA CS, a.s., a COLAS CZ, a.s.), čímž byla zahájena I. etapa rekonstrukce, v rámci které bude zbudována část chodníku, část veřejného osvětlení a vyměněn bude také asfaltový povrch v úseku od bývalé roty PS na státní hranici.

Z nadlimitního výběrového řízení vzešla jako vítěz Společnost II/184 Všeruby (EUROVIA CS, a.s., a COLAS CZ, a.s.), kterou za tímto účelem tyto dvě společnosti založily, a staly se tak zhotovitelem této celé stavební práce.

Podíl Městyse Všeruby na stavebních objektech, jako jsou například chodníky, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace a obytná zóna u bytovek, které jdou na vrub městyse, činí celkem 15 milionů 532 tisíc 086,39 korun bez DPH. Dále pak také dojde na kompletní výměnu vodovodu, jejíž celkové náklady dosahují částku přibližně 3 miliony korun. Podíl SÚSPK jakožto druhého zadavatele stavby je celkem 27 milionů 295 tisíc 010,31 korun bez DPH. Celková cena díla tedy dosahuje částky 42 milionů 827 tisíc 096,70 korun bez DPH.

V zimním období, tj. od 1. listopadu do 31. března, jsou stavební práce z technologických důvodů přerušeny. „Na jaře roku 2018 dojde znovu k zahájení prací, které by měly být, pokud vše půjde podle harmonogramu, hotové nejpozději v 8. až 9. měsíci roku 2018. Záleží na tom, kdy přesně budou na jaře práce opětovně zahájeny,“ říká k průběhu stavební akce všerubský starosta Václav Bernard.

Celou akci budeme i nadále sledovat.