Památník Všerubský kámen převezme od Konfederace politických vězňů město Kdyně.  Bude o něj nejen pečovat, ale také pokračovat v organizování setkání.

„Památník skutečně bude v nejbližší době majetkem města. S návrhem, abychom ho převzali, přišla sama Konfederace politických vězňů. My to uděláme rádi, protože tato místa, která jsou důležitá pro historii našeho regionu, nesmí zaniknout a je třeba zachovat je pro příští generace. Považuji to za výraz úcty a respektu k obětem komunistického režimu,“ řekl místostarosta Kdyně  Vladislav Vilímec.

Památník Všerubský kámen  stojí na pozemku, který nikdy nepatřil konfederaci, ale majiteli čerpací stanice před Všerubami, Město Kdyně tedy bude muset platit pronájem.

„Pronájem se pohybuje kolem stokoruny. Majitel  čerpací stanice s výstavbou památníku tehdy souhlasil a ani nyní nejsou s pronájmem pozemku žádné problémy,“ pokračuje Vilímec.

O vybudování památníku  Všerubský kámen, který byl postaven na památku těch, kteří přišli o život či byli vězněni jen proto, že se pokusili v dobách totalitního režimu  přejít přísně střeženou hranici mezi Československem a tehdejšími západními zeměmi Rakouskem a Německem, se v roce 1996 zasloužil Josef Touš. I on byl v padesátých letech odsouzen k deseti letům vězení a propadnutí veškerého majetku. Byl také aktérem vzpomínkových akcí a jeho projev patřil ke každoročním setkání u Všerubského kamenu. Letos na začátku roku zemřel.

„Při loňském setkání, kdy už sám cítil, že je to možná jeho poslední účast, jsem mu slíbil, že budeme o památník pečovat a organizovat zde i nadále pravidelná setkání. Tento příslib se naplní předáním památníku,“ dodal Vilímec.

Památník Všerubský kámen je dílem akademického sochaře Jiřího Šlégla z Domažlic. Monument je vytvořen z několika kamenů v jejichž středu je uložena schránka se jmény všech obětí.