Technickým službám Všeruby s.r.o. odzvonilo. Protože je od loňska veškerá práce v obecních lesích převedena na městys, je tato organizace zcela zbytečná.

„Technické služby byly ve Všerubech minulým zastupitelstvem zřízeny  právě  kvůli hospodaření v obecních lesích. Nové zastupitelstvo rozhodlo, že prodej dřeva půjde přímo přes městys. Částečně k tomu přispěly i nesplacené dluhy firmy Drevskom, které technické služby prodávaly dřevo.  Protože hospodaření v obecních lesích byla jejich jediná náplň,  nemá smysl dále tuto společnost držet," řekla starostka Všerub Ludmila Rousová s tím, že staronový způsob lesního hospodaření se Všerubským po roce fungování osvědčil. Městys přímo kontroluje, komu hospodář prodává dřevo a zda jsou faktury řádně bez prodlení placeny.

Zrušením TVS se nic nezmění pro občany, ale ani pro Milana Stárka, jednatele společnosti Drevskom, který dluží více než dva miliony korun za nezaplacené odebrané dřevo.

„Se zánikem společnosti se veškerý majetek a také pohledávky TSV převádějí na městys. Pokud jde o údržbu  a   úklid obecních pozemků, nic se nemění. Technické služby tuto činnost neprovozovaly," pokračuje Rousová.

Na údržbu v obci má městys vlastního pracovníka, neboť je to pro obecní pokladnu ekonomičtější. „Vzhledem k tomu, že TVS byly plátcem DPH, účtovaly nám svoji práci relativně draho, výhodnější  pro nás bylo využít nabídky Úřadu práce a zaměstnat  člověka, na kterého v rámci veřejně prospěšných prací  přispíval  stát,"   vysvětluje Rousová a pokračuje: „Protože šlo o velmi šikovného a pracovitého člověka, po dvou letech jsme rozhodli, že ho zaměstnáme na šest hodin denně do stálého pracovního poměru. Dnes se stará i o sokolovnu, kde v případě potřeby provádí  drobné údržbářské práce," dodala Rousová.