Marii Burešové, která v Klatovech otrávila tři děti a byla za to plzeňským c. k. krajským soudem odsouzena k smrti, byl zmírněn trest. Nejvyšší soud změnil rozsudek na těžký žalář na dobu dvaceti let. Burešová bude uvězněna v Řepích u Prahy. (1872)

Na svoji touhu po pivu doplatil na Klatovsku vozka, který vezl sudy naplněné pěnivým mokem. Cestou zastavil a jeden ze sudů otevřel. Při snaze o napití s ním však manipuloval tak nešťastně, že sám spadl pod vůz a byl těžkým nákladem přejet. „Celý porouchaný dopraven jest do zdejší nemocnice. Naděje na uzdravení jest malá. Svou opovážlivost musí ubohý vozka těžce pikati,“ varoval týdeník Šumavan. (1868)

Týdeník Šumavan kritizoval v roce 1872 velmi špatné poštovní spojení mezi Plzní a Klatovy. „Spojení tj. tak nedostatečné, že chce-li kdo ve dne jeti poštou z Klatov do Plzně nebo naopak, musí již týden předtím anebo ještě dříve na poště místo si zakoupit. Kdo musí odejeti nakvap, tomu nezbývá nic jiného, než aby si vzal vlastní příležitost. Jest tudíž nevyhnutelně zapotřebí, aby poštovní ředitelství postaralo se o to, by poštovní úřady v Klatovech a v Plzni přijímat mohly i ve dne neomezený počet pasažérů,“ konstatuje dobový tisk. (1872)

Lesy na Šumavě hubí kůrovec, stýskal si v roce 1872 týdeník Šumavan. „Nevynaloží-li se nadobyčejných prostředků na vyhubení tohoto hmyzu, očekává Čechy větší ještě neštěstí, než způsobila zhoubná povodeň tohoto roku. Potřeba jen se podívati do lesů chudenických, bystřických, kašperskohorských, prášilských neb vimperských, aby přesvědčil se člověk o velikosti tohoto hrozícího nebezpečí,“ apeloval již před bezmála 150 lety dobový tisk. (1872)

Lidé z Plzeňského kraje se zachovali velmi šlechetně a pomohli lidem z Rakovnicka, Berounska a dalších míst, které postihly koncem května 1872 ničivé povodně. V Klatovech se vybralo velké množství i peněz i šatstva, například tamní měšťanská beseda věnovala 200 zlatých, tedy skoro celé své jmění v hotovosti. Díky sbírkám se vybrala velmi slušná finanční pomoc i ve Kdyni, Švihově či Sušici. Tím ale aktivita lidí z regionu nekončila, týdeník Šumavan informuje, že se bude konat řada dalších dobročinných akcí. (1872)

V Záhorčicích u Strážova byl zavražděn obecní sluha Jakub Presl. Ten byl vyslán, aby v obci oznámil poplatníkům, kdy se bude vybírat daň. To se ale nelíbilo chalupníkovi Josefu Tomanovi, který počal sluhovi nadávat do raubířů. Oba se začali hádat a dostali se do křížku, přičemž Presl bodl Tomana nožem. „Na volání o pomoc vyběhne bratr raněného Antonín Toman z chalupy, která asi 6 sáhů od místa činu stojí, vida bratra svého silně krváceti, zvedl kámen, hodil jej po Jakubu Preslovi a sice tak nešťastně, že poslednějšího do hlavy uhodil a jemu kost lebkovou prorazil a takto smrtelně zraněn a sotva do pastušky pomocí vlastní milenky dovlečen, vypustil ducha,“ líčí týdeník Šumavan s tím, že „hrozný zločin“ byl spáchán uprostřed vesnice a že mrtvý (46) po sobě zanechal čtyři nezaopatřené dítky. (1872)