V obřadní síni domažlické radnice se v pátek odpoledne se uskutečnilo slavnostní zakončení Univerzity třetího věku, kterou před třemi lety otevřelo Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích. Posluchači seniorského věku, kteří úspěšně absolvovali všechny tři ročníky a vytvořili závěrečnou práci, obdrželi v obřadní síni příslušné osvědčení.

„Když jsem si četl názvy vašich závěrečných prací, na dálku jsem smekal,“ uvedl ve svém krátkém proslovu starosta Domažlic Miroslav Mach a na závěr dodal: „Dovolím si popřát gymnáziu, aby se alespoň část vašeho úsilí vtělila do současných studentů.“

„Vrásky na tváři neznamenají stárnutí duše,“ ocenila obdivuhodný elán poněkud ´odrostlejších´ studentů ředitelka Baarova gymnázia Jana Štenglová.

Autor: Jan Pek