Obec Mutěnín má novou obecní vlajku. Tento měsíc ji oficiálně schválil Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Svůj znak obec nedaleko Hostouně má, dosud však nedisponovala vlastní vlajkou.

„Návrh vlajky byl vypracován v několika variantách v letošním roce a schválilo jej zastupitelstvo obce svým usnesením ze dne 2. května," uvedl heraldik Jan Tejkal.

List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a bílý. Ve žlutém pruhu z dělící linky vyrůstá černě oděný vousatý horník držící vpravo mlátek a vlevo želízko, obojí bílé s hnědými topůrky. V bílém pruhu běží červený vlk.

Podoba vlajky je prakticky totožná s obecním znakem.

Znak Mutěnína je popsán v kompendiu Městské znaky v českých zemích (Jiří Čarek, 1985) a jeho popis koresponduje ve své podstatě s historickou podobou znaku městečka, který je doložen pečetí v roce 1577 a o němž se v heraldické literatuře uvádí, že byl udělen císařem Rudolfem II. a že o jeho udělení se přimlouval rod Vidršperkárů z Vidršperka, který držel Mutěnín od roku 1513.

„Jedinou nejasností je určení zvířete v dolním znakovém poli, které se někdy popisuje jako vlk a jindy zase jako liška," podotýká heraldik.

Ve výše zmíněné publikaci Jiřího Čarka se zvíře popisuje a kreslí jako liška, avšak v publikaci Jana Pelanta „Znaky a pečetě západočeských měst a městeček" se odkazuje na různá určení této figury v heraldické literatuře a na skutečnost, že „… běžící vlk byl pravděpodobně převzat ze znaku Vidršperkarů z Vidršperka …" a že později docházelo k nepřesnému „… nahrazování vlka liškou …" a doplňování zeleného trávníku.
„Zdá se tedy, že je žádoucí vrátit se k původní podobě znaku městečka s vlkem, neboť nejstarší pečeť ukazuje zřetelně vlka, což odpovídá i výše popsaným okolnostem udělení znaku," řekl heraldik Tejkal.

Rozdíly v zobrazování figury vlka a lišky jsou ale natolik minimální, že dle zákona o obcích nemusí dojít ke schválení nového znaku, nýbrž postačuje prosté zařazení historického znaku ve sněmovním registru obecních symbolů v jeho původní historické podobě.