Ve dvou z 85 obcí okresu Domažlice byl podán ke Krajskému soudu v Plzni návrh na neplatnost volby kandidátů a na neplatnost voleb do zastupitelstva ob­ce.

V případě Babylonu podala návrh Lucie Bradová.

„Navrhovatelka uvedla, že dle zápisu o výsledku voleb bylo celkem šestnácti kandidátům dvou politických stran uděleno 982 platných hlasů. Vzhledem k tomu, že se voleb účastnilo 142 voličů, mohlo být uděleno nejvýše 994 platných hlasů. Navrhovatelka dospěla k závěru, že po odečtení reálně udělených platných hlasů od maximálně možného počtu hlasů nebylo ve volbách voliči, kteří odevzdali své hlasy, využito pouze 12 platných hlasů – tento výsledek byl, dle navrhovatelky, v hrubém nepoměru k výsledkům minulých voleb," vyjímáme z usnesení soudu.

Tomu byl předán výčet, v němž bylo zrekapitulováno, že při volbách 2002 nebylo v Babylonu přiděleno 99 hlasů, o čtyři roky později 66 hlasů, před čtyřmi lety nebylo při volbách přiděleno dokonce 183 hlasů.

„Z povahy tajného hlasování ve volbách vyplývá, že jeho výsledek není možné zpochybnit pozdějším prohlášením voliče o tom, jak a koho volil či nevolil. Tajná volba je jedním ze základních, Ústavou i Listinou základních práv a svobod zaručených, práv občana-voliče při volbách do zastupitelských sborů. Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Je-li volič při uvedené fázi své volby zcela sám, pak logicky nelze jeho ´finální´ volbu ani potvrdit ani vyvrátit žádným pozdějším prohlášením," vyjímáme z verdiktu, v němž Krajský soud v Plzni dospěl k závěru, že návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva obce Babylon nebyl důvodný.

V případě Mnichova napadl u krajského soudu navrhovatel Mgr. Miroslav Timura, jenž byl jedním z kandidátů, platnost voleb z důvodu, že od 10. 10. 2014 od 14:00 hod. do 11. 10. 2014 nejméně do 12:00 hod., tedy v podstatě téměř po celou dobu konání voleb byl ve volební místnosti vyvěšen hlasovací lístek s nápisem ´vzor´ a tento hlasovací lístek byl navíc opatřen označením vybraných kandidátů křížkem před jejich jménem.

"Byla vyvěšena pouze jedna strana hlasovacího lístku, a to druhá strana hlasovacího lístku. Hlasovací lístek nebyl vyvěšen jako úplný," vyjímáme podstatné z odůvodnění návrhu zaslaného soudu, kde bylo zároveň požadováno provedení důkazu výslechem svým a Ing. Jany Gerstenbergerové, členky okrskové volební komise v obci Mnichov, hlasovacím lístkem označeným nápisem ´vzor´ a zápisem o provedené kontrole Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Kontrola navíc zjistila, že vzor volebního lístku byl kvůli malému prostoru ve volební místnosti vyvěšen nejprve před vstupem do ní, po kontrole pak ve volební místnosti.

Soud však nedospěl k závěru, že pokud by byl ´vzor´ volebního lístku vyvěšen přímo ve volební místnosti, byly by vyvěšeny jeho obě strany a nebyl by označen křížkem na jeho druhé straně žádný ze 13 kandidujících nezávislých kandidátů, že by voliči rozhodli jinak. Soud dospěl k tomu, že by navrhovatel dosáhl většího počtu absolutních hlasů, který by postačoval ke zvolení do Zastupitelstva obce Mnichov.

„Soud proto činí závěr, že skutečnost, že byli někteří nezávislí kandidáti uvedení na druhé straně ´vzoru´ hlasovacího lístku vyvěšeného ve smyslu § 31 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí označeni křížkem před jménem, nemohla žádným způsobem ovlivnit výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva obce Mnichov," hovoří se ve zdůvodnění, proč i v této obci platí výsledky voleb.

Co říkají dosavadní starostové

„Volby se u nás v Mnichově konaly v přízemí, v mojí kanceláři. A to proto, že zasedací místnost máme v patře budovy a umístění volební místnosti tam by bylo pro voliče, zejména pak seniory, složitější. Nechtěli jsme tahat lidi po schodech do patra, ale do budoucna o tom budeme muset na základě této zkušenosti uvažovat. Jsem rád, že soud rozhodl o tom, že volby jsou platné a můžeme se pustit do práce. Čeká nás rozpočet 2015 a spousta dalších úkolů," uvedl dosavadní starosta Mnichova Josef Johánek s tím, že ustavující schůzi nového zastupitelstva hodlá svolat na 22. listopadu.

O tom, kdy se sejdou Babylonští, ještě nebylo rozhodnuto. „Dnes jsem mimo republiku, záležitostí se proto budu zabývat až zítra, tedy v pátek 14. listopadu. Ustavující schůzi musím svolat do 15 dnů, mám představu, že by se mohla uskutečnit 24., či 25. listopadu," sdělil po vyhlášení verdiktu na dotaz Deníku Miroslav Pazdera.