Obojí (stavba i pozemek) jsou nyní v katastru nemovitostí zapsány jako majetek města. Stát podal určovací žalobu, aby v katastru došlo k přepisu vlastníka stavby.

„Byla vybudována z veřejných finančních prostředků pro potřeby ministerstva obrany. Považuji za nutné vyjádřit svoje přesvědčení, že oprávněným vlastníkem je stále Česká republika- ministerstvo obrany," zmínil Jan Novák, ředitel ministerské Agentury hospodaření s nemovitým majetkem.

„Okresní soud v Domažlicích nedávno rozhodl, že věž náleží státu – ministerstvu obrany. Proti rozsudku jsme podali odvolání, protože podle nás se soud nevypořádal s našimi argumenty, alespoň v odůvodnění rozsudku na ně není reagováno," uvedl místostarosta Domažlic Zdeněk Novák. „Rozsudek je nepřezkoumatelný, protože v něm nejsou doloženy důvody, na základě čeho se soud k našim argumentům nevyjádřil," pokračoval místostarosta s tím, že podle jeho odhadu bude několik měsíců trvat, než odvolací soud rozhodne o svém verdiktu.

HISTORIE SPORU
Město Domažlice požádalo v roce 2013 Ministerstvo obrany ČR o vrácení tzv. historického majetku nacházejícího se na Čerchově, mj. pozemků pod vojenskou věží. 

Vláda v srpnu 2013 schválila navrácení požadovaného historického majetku. Po tomto souhlasu ministerstvo obrany v roce 2014 připravilo souhlasné prohlášení, na základě kterého byly městu vráceny i zmíněné pozemky. Souhlasné prohlášení ale obsahuje u každého z nich poznámku, že stavba zůstává ve vlastnictví ministerstva obrany.

Mezitím začal platit nový Občanský zákoník, který řeší i sloučení vlastnictví pozem-ků a budov na něm stojících. Na základě tohoto ustanovení přešlo vlastnictví věže do majetku města. S tím se nechtěl smířit resort obrany, a po řadě jednání a návrhu na zápis změny do katastru nemovitostí byl loni v červenci objekt převeden zpět na armádu.

Domažlice proti zmíněnému návrhu podaly námitky loni 7. října. O čtvrt roku později (14. ledna) domažlický katastrální úřad rozhodl o zápisu vlastnického práva opět ve prospěch města Domažlice. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě prosincového stanoviska Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Plzni, který revidoval původní rozhodnutí domažlické pobočky katastrálního úřadu.

Tento zápis do katastru se nelíbil ministerstvu obrany, které podalo určovací žalobu, na jejímž základě chce dospět k přepisu vlastníka stavby v katastru.