Vlakové spojení mezi Tachovem a Domažlicemi existuje tedy již sto pět let. Historie tachovské železniční stanice však sahá až do roku 1895, kdy byla vybudována trať Tachov – Planá. Došlo tím ke spojení města s důležitou dopravní tepnou Plzeň – Cheb. Původně měl být Tachov její součástí, nerozumností tehdejších konšelů k tomu však nedošlo. „Tachovské veličiny se stavbě vzpíraly z bázně, že budou poškozeny zájmy živnostníků a vlastníků…", zachycují historický mezník a důležitý moment pro budoucí rozvoj města dochované prameny železniční stanice Tachov.

Později byl názor městských radních přehodnocen, proto došlo ke zbudování místní dráhy do Plané. S rozvíjejícím se průmyslem i narůstajícím obchodem nabývala tato dráha stále většího významu a důležitosti. Síla i potřeba vybudovat železnici jižně od Tachova, tedy k Domažlicím, se ukázala jako nutná. Před samotnou stavbou se nabízelo několik variant vedení trasy. Jedna z uvažovaných tras měla dokonce vést přes Přimdu, návrh byl však koncem 19. století zamítnut.
Je samozřejmé, že za dobu své existence byla tato trať svědkem spousty událostí. Ať již to bylo například v roce 19l9, kdy byl mezi Tachovem a Starým Sedlištěm přepaden vlak houfem německých zbojníků a domažlická vlaková četa, která vlak doprovázela, byla do krve ztlučena. Dne 21. července 1925 velký požár u nádraží v Tachově, v roce 1928 zahájení provozu motorových vlaků.

Ani smrtelné nehody se této trati nevyhnuly. Dosti se toho událo na této trati i v době II. světové války, ať již to byly transporty smrti nebo krátce po ní při odsunu Němců, či o něco později při dosidlování vylidněného pohraničí.

Postupem času se vše vrátilo do starých kolejí. V poslední době poklesl zájem o železniční přepravu. Tím ztrácí železnice pochopitelně i značnou část tržeb.
Hlavní důvody vzniku železničních tratí byly především hospodářské potřeby. Neméně důležitým se v průběhu jejich existence ukázal být cestovní ruch a turistika. Výjimkou v tomto ohledu není ani trať Domažlice – Tachov. Je na ní 23 zastávek a 5 železničních stanic včetně Domažlic a Tachova.

Ze železniční stanice Poběžovice odbočuje trať do Staňkova, která byla slavnostně otevřena 5. srpna 1900.

Ze železniční stanice Bor odbočuje trať do Svojšína, otevřena 1903.

V železniční stanici Tachov domažlická trať úvratí pokračuje do Plané u Mariánských Lázní.

Přestože, jak již bylo řečeno, zájem o železnici klesá, věříme, že i do budoucna bude její úloha nezastupitelná. To se samozřejmě týká i jubilující tratě Domažlice – Tachov.

Autor čerpal z brožůrky, která byla vydána k 90. výročí zahájení provozu této trati.
Autor: Stanislav Kitzberger