Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Právě ony oslovily uměleckého sklenáře z Prahy Josefa Jiřičku, aby vitráže vyrobil. A on se inspiroval folklorními motivy, které sestry vyšívaly na kroje. Podle dochované korespondence do Mrákova poslal bedny s jednotlivými kousky, které pak řemeslníci skládali v domě u Bílků.

Vitráže se sice dochovaly v původní kvalitě, ale další části kostela potřebují obnovu. V současnosti tady pracují dělníci a dokončují sanaci vlhkého zdiva. Náklady vyjdou na 1,5 milionu Kč. V budoucnu dojde i na opravu interiéru a zajištění statiky, některé zdi totiž praskají.

Dobrovolní hasiči z Domažlic letos opět navázali na tradici a postavili na náměstí májku. Foto: Martin Jurčo
FOTO: Na domažlickém náměstí stojí májka, hasiči ji ozdobili fábory i rouškami