Klání pořádala domažlická knihovna.

„Rozálka si četla už před vstupem do první třídy,“ prozradila třídní učitelka Věra Šmejkalová. V konkurenci dalších jedenácti třeťáků ze všech domažlických tříd zaujala porotu nejvíce četbou úryvku z knihy Elišky Horelové Tománek je rád na světě a přednesem krátké básničky.

„Chodím si půjčovat knížky do knihovny zhruba jednou měsíčně. Mám ráda dobrodružné příběhy, teď čtu Letopisy Narnie,“ řekla vítězka krátce před tím, než jsme ji vyfotili s jejími spolužáky při středeční hodině čtení.

„Všichni finalisté získali ceny od města Domažlice, velkou čokoládu a hrneček. Vítězka i hodnotnou encyklopedii,“ shrnula za organizátory Libuše Kolíková a potvrdila, že porota byla letos s úrovní četby třeťáků spokojená.

V doprovodném programu vystoupily děti z dramatického souboru ZUŠ a mladé flétnistky Eliška Jankovcová a Rozárka Machalová.