„Dějepis je můj nejoblíbenější předmět," říká vítězka. Zálibu v historii získává podmínkami v rodině i trávením svého volného času: „Většinou v létě jezdíme na hrady a zámky. Ráda se také dívám na dokumenty," zmínila Markéta. „Mám ráda světovou historii, nejraději období 16. století," dodala.

Kromě záliby v historii klenečská školačka ráda čte a má ráda jazyky.
„I v budoucnu se v nich chci rozvíjet. Po základní škole bych chtěla na gymnázium a pak na univerzitu s humanitním zaměřením," plánuje vítězka okresního kola.

Letošní téma se zaměřilo na vládu Marie Terezie a jejích dvou synů Josefa II. a Leopolda II..
„Všechny úkoly se týkaly vlády Habsburků v celém 18. století, což byla doba osvícenecká, reformní. Objevovaly se tehdy ve zvýšené míře modernizační záležitosti," zmiňuje odborná garantka olympiády Marie Johánková z domažlického gymnázia.

„Kromě tehdejší politiky, reforem i válečných záležitostí (válka o španělské dědictví, o rakouské dědictví, ale i sedmiletá válka v Severní Americe), se v otázkách objevilo i něco o kultuře, filosofii, vědě, technice a podobně," shrnula Johánková.

„Když jsme s kolegy viděli otázky, tak jsme si říkali, jaké je v nich slovíčkaření. Děti mají ze školy zažitý nějaký termín, ale zadavatelé ten samý termín jinak pojmenovali, to mohlo některé účastníky zmást. Bylo důležité důsledně porozumět textu," řekla garantka.

„Také se v zadání objevovala neznámá jména, která se běžně ve škole neučí. Ten, kdo neměl znalosti načtené navíc, nemohl je znát," vypozorovala Marie Johánková a pokračovala: „Výhodu tak měli ti, kdo se o historii zajímají intenzivněji a informace navíc získávají četbou nebo z jiných zdrojů."

Úroveň znalostí v letošním ročníku označila za standardní jako v předchozích letech.

„Účastníků okresního kola bylo méně než v předchozím roce. Bylo jich jen 16, o rok dříve 22. Zúčastnilo se jen sedm škol z okresu," shrnul za organizátory okresního kola z Domu dětí a mládeže Domino Jan Hrabačka.