Myslivci přivezli v dřevěných bedýnkách čtyři desítky zajíců polních a vypustili mladé ušáky do volné přírody.

„Smyslem akce není v žádném případě lov,“ upozornil předseda spolku Václav Hubata. „Zajíce neplánujeme lovit, je to z důvodu, aby další generace měly možnost potkat zajíce ve volné přírodě,“ vysvětlil.

Spolek Lichoň Vidice hospodaří v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Vidice. Tato honitba o rozloze 3.115 ha se nachází na území obcí Štítary, Tasnovice, Hašov, Oplotec, Libosváry, Mělnice, Svinná, Vítání, Mířkov a Vidice.

„V této honitbě se myslivost provozovala dá se říci od nepaměti. Po odsunu sudetských Němců pokračovali v myslivosti přišlí osadníci, kteří v 50. letech založili myslivecký spolek v jednotlivých obcích, který se postupně transformoval do dnešního Mysliveckého spolku Lichoň Vidice. V podhůří Sedmihoří vykonává myslivost dvacet osm členů našeho spolku a deset hostů na povolenku,“ popsal předseda a pokračoval: „Naši dědové ještě v 50. letech hospodařili, co se týče myslivosti, se zvěří zaječí, s koroptvemi a částečně bažanty. Po změně zemědělského hospodaření a po stále větším používání chemických přípravků koroptev úplně z této honitby vymizela. Díky péči našich otců se rozmohl bažant, který dnes už v této honitbě také není. Z této drobné zvěře přežívá jedině zajíc polní. Již několik let jsme uvažovali, jak pomoci tomuto hrdinovi, který se dokáže vyrovnat se všemi nástrahami, které mu příroda i člověk nakládají. Před třemi lety jsme rozhodli, že posílíme místní populaci zajíce polního o novou krev ze zaječích chovů.“

Čtyřicítka zajíců nepochází z volné přírody, ale od Asociace chovatelů zajíců Čech a Moravy.

„Bylo nám sděleno, že divoký zajíc odchycený v přírodě se na vysazeném místě neuchytí, ale hledá si podobnou lokalitu, ve které sám vyrůstal, popřípadě se do své lokality vrací. Dokáže překonat vzdálenost i sto kilometrů. Proto jsme se rozhodli pro umělý chov,“ vysvětlil Hubata. Asociace má v ČR 135 chovných párů, od kterých jsou pak mladí zajíci ve věku 2-3 měsíců vypouštěni na různých honitbách, podle požadavků mysliveckých spolků.

Čtyřicet kusů zajíce polního se spolku Lichoň Vidice podařilo zajistit díky aktivní spolupráci Honebního společenstva Vidice a Agroživu. „Věřím, že dokáže oživit místní populaci. Zajíci jsou značkovaní ve slechu, letošní značky jsou žluté barvy a proto je snadno rozeznáme od divoké populace a věříme, že zajíci zdárně přežijí zimu,“ řekl předseda.

Zajíci byli vysazeni na třech místech na území Oplotce, Tasnovic a Chřebřan. Jedná se o střed honitby, odkud zajíci budou moci migrovat po celé honitbě. „Touto cestou děkujeme mysliveckému spolku Lichoň Vidice, Honebnímu společenstvu Vidice a Agroživu Vidice za umožnění realizace této akce,“ dodal předseda Hubata.

Výzkumný ústav lesního hospodářství Zbraslav provádí už druhým rokem na pěti místech ČR výzkum Migrace a přežití zajíce polního z chovů po vypuštění do volné přírody. Tito zajíci mají po dobu jednoho roku na krku vysílačky, ze kterých pak ústav získává cenné informace.

Jaroslav Čedík