Historickou památku, takzvanou Hladomornu, podmáčely v roce 2013 deště a strhly její základy. Věž pak byla 'svázána' a připevněna k terénu ocelovými lany, aby se předešlo jejímu zřícení.

K zásadní opravě mělo dojít už vloni i předloni, rekonstrukce se ale stále odsouvala. Památkovému ústavu se nelíbil projekt na opravu stavby a musel být vypracován oponentní projekt. Když byl projekt připraven, havarijní fond přislíbil peníze, proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a mohlo se konečně začít.

Jiný, odlišný projekt by pak měl zajistit další nutné opravy hlásky, které se netýkají statického zabezpečení – opravu fasády, výklenků, parapetů a tak dále.

Vedení hradu a zámku zároveň připravuje kroky k zabezpečení věže proti vandalům, kteří zde pravidelně dělají nepořádek.