„Našli jsme poklad!" radovala se holýšovská místostarostka Hana Valachovičová z kovové schránky objevené na vrcholku holýšovské radnice. Ukrývala vzkaz od zakladatelů holýšovské radnice z roku 1927.

'Poklad' pracovníci nalezli během probíhající rekonstrukce střechy, která vyjde celkem na 1 milion 327 tisíc korun. K objevení schránky v takzvané makovici nad kopulí radnice však málem nedošlo. Oprava kopule totiž původně vůbec nebyla v plánu.

„Během oprav střechy se ale přišlo na to, že je kopule zrezivělá, a navíc trochu posunutá. I když se nám protáhl termín dokončení stavby, nemohli jsme ji tak nechat, museli jsme opravit i ji," vysvětlila místostarostka Valachovičová.

Na schránku pracovníci narazili v úterý a ve čtvrtek ráno byla na holýšovské radnici otevřena pod odborným dohledem Radky Kinkorové, ředitelky Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně.

Ve schránce se na choulostivém poloprůhledném papíru, který hrozil popraskáním, nacházela listina popisující výstavbu radnice v roce 1926. Dále v tubusu byla i fotografie pily Josefa Heicla, dle tradice nechyběla dobová platidla, například československá pětikoruna z roku 1925, ale také rakouskouherská mince s datem 1859.

Přiloženy byly i dvacetihaléřové noviny Nový večerník (s podtitulem „Reformy" a „Deníku Plzeňska") ze středy 4. května 1927. Šťavnaté titulky zpráv z černé kroniky hlásaly „Pomsta za uloupenou čest", „Tyfová epidemie v Polsku", „Cikán proti cikánu", „Strašné rodinné drama" či „Vlákán do ústavu choromyslných a tam internován".

Vzkaz na křehkém papíru a dobové noviny budou uloženy v horšovskotýnského archivu, kde se jim dostane lepší ochrany. Kopie dokumentů Holýšovští vystaví v Domu dějin stejně jako nalezené mince a tubus, který poklad ukrýval.

Za deset dní plánují Holýšovští kopuli umístit zpět, očištěnou, pozlacenou a se zcela novou korouhvičkou. Do makovice umístí novou kapsli, ve které budou kopie nálezů z dvacátých let a samozřejmě i současná platidla a nový vzkaz určený budoucím pokolením.

Text listiny uložené na věži radnice

Při zřízení ukončení věže dne 19. dubna 1927 podávají podepsani touto listinou pokolení zprávu o vzniku budovy.
Dne 5. ledna 1926 usnesli jsme se budovu vystavěti obci ve prospěch, místu k okrase, umění ke cti a budoucnosti k pozdravu.
Starostou obce byl pan Josef Elsdörfer. Obecnímu zastupitelství náleželi páni:
(následuje výpis 18 zastupitelů)
Návrh vypracoval pan architekt Ing. E. Březina, profesor německé průmyslové školy v Plzni. Stavitelské práce provedli stavitelé Egon Baresch a Josef Weber ze Stoda. Budova byla zakládána dne 23. srpna 1926 a hrubá stavba hotova dne 10. listopadu 1926. Práce tesařské provedl pan Josef Hoicl z Holýšova čp. 67, práci klempířskou pan Dominik Nedvěd ze Stoda, truhlářskou práci zhotovil pan Josef Anderle z Holýšova čp. 87, pan Alois Schuster ze Stoda dodal práci zámečnickou, panu Alfredu Eisemmayerovi z Nýřan byla svěřena práce natěračská a pan August Bílek z Holýšova čp. 176 zřídil elektrické vedení.
Stavba byla rozpočtena na 600.000 Kč.
Nechť nyní dobrotivý osud vládne v domě, nechť svornost je hostem v budově a nechť štěstí zachová stavbu.
Budoucímu pokolení, jež vzdává čest naší práci, vzkazujeme pozdrav a podáváme ruku. Důkazem toho naše podpisy.
V Holýšově dne 19. ledna 1927