Kdyně měla pochybit tím, že snížila náklady na stavbu bazénu o 16 procent oproti původně vysoutěžené částce.
Na porušení rozpočtových pravidel ukázal audit provedený až dva a půl roku po skončení projektu a uvedení bazénu do provozu. Žádná z předchozích sedmi kontrol na pochybení neukázala a případem se později odmítl zabývat i Úřad pro hospodářskou soutěž. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad jako příslušný orgán poskytovatele dotace vyhověl žádosti města a rozhodnutím snížil pokutu na 11 245 488 korun.

Ministerstvo financí se k celé kauze odmítlo jakkoliv vyjádřit. „Ministerstvo financí je v těchto záležitostech vázáno povinností mlčenlivosti ze zákona. Proto je potřeba se obrátit na příjemce dotace," sdělil mluvčí ministerstva Radek Ležatka.
Město jakékoliv pochybení odmítá.

„Rozhodnutí o částečném prominutí odvodu je dobrou zprávou pro město. Považujeme ho za důležitý mezikrok v úspěšné obraně proti pochybnému postupu státu a šikaně, které jako obec navzdory odpovědnému hospodaření čelíme. Ačkoliv jsme opakovaně prokázali, že snížení rozsahu výstavby a ušetření veřejných finančních prostředků nemohlo mít vliv na výsledek veřejné soutěže, rozhodly původně oba státní orgány – poskytovatel dotace i ministerstvo financí – v náš neprospěch," řekl kdyňský místostarosta Vladislav Vilímec a dodal, že ani na minutu nepřipouštěl možnost, že by město vracelo celou dotaci.

„Nadále se ale rozcházíme v názoru na samou podstatu věci. Je zarážející, že poskytovatel dotace v průběhu ani po ukončení výstavby neměl žádné námitky proti tzv. snížení rozsahu díla a přišel s nimi až s více než dvouletým odstupem. Nově vyčíslená částka naštěstí nemůže zásadním způsobem narušit finanční stabilitu města. Nevidím však jediný důvod, proč bychom měli přestat usilovat o celkové vítězství města v této záležitosti," dodal Vilímec.

„Kontrolní orgán ani ministerstvo financí svá tvrzení založená na hypotézách neprokázaly, proto jsme vůči rozhodnutí ministerstva financí v odvolacím řízení podali správní žalobu. Město Kdyně není jediné, které zakouší neseriózní a nepředvídatelný postup ze strany státu. Možná jsme ale jedni z prvních, kteří se ozvali. My nemáme potřebu ohýbat hřbet, protože jsme se nedopustili ničeho nezákonného, a naopak jsme postupovali s péčí řádného hospodáře. Věřím, že u soudu uspějeme, byť nás netěší, že se samosprávy musí domáhat svých práv vůči státu soudní cestou," uvedl starosta města Kdyně Jan Löffelmann.

Dřívější žádost o prominutí odvodu a zároveň podání žaloby správnímu soudu vůči ministerstvu financí schválilo Zastupitelstvo města Kdyně.

Centrum vodní zábavy ve Kdyni bylo otevřeno 29. dubna 2010. Na jeho vybudování získalo město 92% dotaci ve výši 113 milionů korun z druhé výzvy ROP Jihozápad. Jen během prvního roku provozu jej navštívilo přes 60 tisíc lidí.