S myšlenkou umožnit skupinkám turistů najmout si průvodce po vesničkách domažlického a tachovského  regionu přišlo Občanské sdružení Koráb.
Cílem této myšlenky je vyškolit z řad obyvatel odborníky, kteří se turistů ujmou, poradí, podají zasvěcený výklad a doporučí jim další směr výletu.

„Záměr proškolit obecní průvodce vychází z toho, že v okolí Českého lesa jsou místa s velkým turistickým potenciálem. Bohužel turisté je zatím neobjevili, propagační materiály na ně dosud neupozorňují a ukazatele k nim nevedou," říká za MAS Český les, který s OS Koráb na tomto projektu spolupracuje, Sylva Heidlerová s tím, že historie a význam těchto míst se mezi místními pouze tradují.

„Jinde se zase dávné pověsti přizpůsobují, rozšiřují, vznikají nové souvislosti, přibývají další zajímavosti a památky. Některá zastavení dokonce přímo vyžadují vysvětlení, které je leckdy písemně nezachytitelné," pokračuje Heidlerová.

OS Koráb informuje o této možnosti všech 74 obcí, kterých se kurz týká.
„Stačí, aby se zájemce přihlásil na příslušném obecním úřadu a požádal o předání této informace organizátorům. Navíc lze takto získat příležitostný příjem, protože činnost se dá provádět na živnostenský list," vysvětluje Heidlerová.

Vyškolený odborník může pomoci s propagací obce a rozšíří nabídku místní turistiky. Průvodce může být společný například pro pro celé Sedmihoří, Chodsko, Lučinu.

„Pokud tedy zájemci žijí v tachovském či domažlickém okrese, zajímají se o historii a mají povědomí o zajímavostech a výletních cílech v jejich  obci, a navíc mají chuť tyto vědomosti předávat přijíždějícím návštěvníkům, mohou se bezplatně proškolit na tzv. vesnického průvodce," dodala Heidlerová.

„Odborné kurzy proběhnou od září do října v Horšovském Týně a ve Starém Sedlišti,"  řekla Ivana Dubská s tím, že v rámci školení proběhnou nejdříve teoretické přednášky, následovat budou praktická průvodcovská cvičení, účastníci se seznámí  s metodikou v cestovním ruchu, rozšíří si vědomosti o dějinách a geografii domovského území. Zábavnou formou si vytvoří průvodcovský manuál, pochopí potřebu propagace, vyjedou si na exkurzi. V závěru pak každý obdrží osvědčení o absolvování kurzu a může začít s průvodcovskou činností.

„Je to dobrý nápad. Může to být zajímavé nejen pro přespolní, ale i pro lidi z regionu, kteří tak mohou poznat zajímavá místa, o kterých do dnes neměli ani tušení," myslí si Petr Jiřík z Domažlic.