„Vše je na farnosti špatně. Nebyly ani májové mše, musely jsme za nimi jet,“ uvedla místní věřící Jaroslava Sokolová. Stalo se tak navzdory skutečnosti, že fara má vlastního faráře Františka Saláška.

Mluvčí plzeňského biskupství Zuzana Lášková argumentuje tím, že knězů je v celé diecézi nedostatek, a proto je třeba věřící z Poběžovic přesunout na mše do obcí, kde je více věřících.

BISKUPSTVÍ NABÍZÍ ODVOZ

„V současné době v Poběžovicích kněz zázrakem je. V minulosti tu ale dlouhá léta nevzniklo žádné kněžské povolání, nebylo tak bohužel komu toto území svěřit,“ dodává Lášková. Biskupství má podle ní snahu místní informovat o konání nejbližších mší a nabídne i odvoz.

Bojovat za zachování farnosti chce město, které o prodeji fary i kostela vede v současnosti s Františkem Saláškem i starosty okolních obcí jednání. "Chceme zachovat poběžovickou farnost pokud možno v původním rozsahu,“ řekl starosta Poběžovic Martin Kopecký. „Jsem přesvědčen o tom, že pokud má být duchovní služba ku prospěchu občanů, nelze ji provádět centralizovaně, například z Domažlic,“ pokračoval Kopecký. Stejného názoru je i Jaroslava Sokolová.

„Církev tu má být pro lidi. Pokud budeme mít zřízený odvoz na jiné mše v okolí, jsou to jen zbytečně vynaložené peníze navíc. My sami máme snahu zřídit například ekonomickou radu. Tu nám ale biskup Tomáš Holub zamítl,“ pokračovala Sokolová ve svých obavách, které narostly v pondělí 13. května, když se z kostela odvezla řada věcí – kalichy, kříže a jiné vzácné kusy. Ty byly po provedené inventarizaci odvezeny do plzeňského depozitáře.

Město Poběžovice rozhodně stojí o zachování farnosti, a to nejlépe beze změn. „Farář by měl být nablízku lidem i v každodenním životě. Být součástí dění v našem městě a to je samozřejmě v nesouladu s plánovanými kroky Plzeňské diecéze, pokud se ke zrušení farnosti rozhodne,“ dodal na závěr Martin Kopecký.