Po celé prázdniny mohla veřejnost v objektu MKIS Poběžovice hodnotit výtvarná díla dětí, která namalovaly do soutěže Pohádkové postavy. Do schránky mohl kdokoliv vhodit lístek s číslem obrázku, který ho zaujal.

„Jednalo se o výtvarnou soutěž pro děti ve věku od šesti do patnácti let. Dětem jsme vybrali pro jejich obrázky téma Pohádkové postavy a mohly zpodobnit nejen známé, ale i vymyšlené postavičky, které mohly ztvárnit fixy, vodovkami, temperami, voskovkami, pastelkami či tuší," říká vychovatelka školní družiny při ZŠ Poběžovice Michaela Bedyová.

„Sešlo se nám na sedm desítek obrázků od dětí, které navštěvují školu tady v Poběžovicích a v Klenčí pod Čerchovem, do soutěže zaslala svůj obrázek i jedna dívenka z Osvračína," doplňuje ji kolegyně Alena Tauchmannová.

Po uzávěrce hlasování byly pečlivě spočteny hlasy. „Soutěž se hodnotila na základě odevzdaných hlasů. Obrázky byly očíslovány, takže příchozí se nemohli orientovat podle jména autora nebo školy, do níž dochází," podotýká Tauchmannová a poznamenává, že byly s kolegyní Bedyovou, která soutěž vymyslela, velice spokojené s tím, kolik děvčat a chlapců se do ní zapojilo.

Tím, že se podařilo oběma vychovatelkám získat sponzory, mezi nimi například Město Poběžovice a dětské nakladatelství, které si letos připomíná 65 let existence, mohli být její účastníci odměněni. „Drobný dárek dostal každý malý kreslíř. Dětem byly předány ceny jako knihy, pexesa, balíček dobrot, samolepky, plyšové hračky, CD a omalovánky. Všichni účastníci byli odměněni také podkovou pro štěstí, kterou pro ně ve školní keramické dílně společně s dětmi vyrobila naše školní asistentka Eliška Ferková," vysvětlila Bedyová.

Již nyní poběžovické vychovatelky počítají, že výtvarnou soutěž zopakují.

„Blahopřejeme všem a doufáme, že i příště se najde tolik nadšených malířů a zúčastní se další soutěže s jiným zaměřením," zakončily vychovatelky.

Patnáctka nejlepších kreslířů

1. Nikola Pnan Cam Tu – Klenčí, 2. Lukáš Ticháček – Poběžovice, 3. Lenka Bienová – Klenčí, 4. Kája Hálová – Klenčí, 5. David Ticháček – Poběžovice, 6. Simona Gejdošová – Poběžovice, 7. Tereza Levová – Poběžovice, 8. Anna Nová – Klenčí, 9. Barbora Bočková – Poběžovice, 10. František Škultéty – Klenčí, 11. Karolína Oberajtrová – Poběžovice, 12. Lucie Mertová – Poběžovice, 13. Martina Kostrhounová – Poběžovice, 14. Josef Skala – Klenčí, 15. Anna Tauerová – Klenčí