Dříve WC fungovaly v Chodské ulici, nyní jsou však zavřené. To se ale má změnit. Domažličtí radní schválili záměr pronajmout městský pozemek v Chodské ulici včetně jeho součásti, kterým jsou právě veřejné záchody. „Naší snahou je udržet tyto veřejné záchody v provozu,“ konstatoval místostarosta Radek Wiesner.

V plánu je také udělat toalety pro veřejnost v novém informačním centru, které vznikne v prostoru bývalé restaurace v Chodském hradu. Termín zhotovení a zároveň i dokončení a předání centra je naplánován na letošní červenec.

Několik let také funguje v Domažlicích příspěvek města na údržbu toalet pro provozovatele restaurací, kteří za něj umožňují turistům i místním vykonání potřeby.

V současné době mají smlouvu a poskytují bezplatné použití toalety cukrárna Ural, kavárna Café Verdi na náměstí Míru a restaurace Pod branou v Břetislavově ulici. Bezplatně využít záchod mohou také návštěvníci hřbitova ve smuteční síni.

Rostliny konopí v zajištěné pěstírně.
"Zahradníkův rok" ukončila policie