„Křenovské Minimuzeum vah i po osmi letech provozu stále nachází svoje obdivovatele," říká místostarostka obce Lenka Volkmannová a pokračuje: „Jsou to především turisté, kteří si při svých výletech na Chodsko udělají čas a navštíví naše muzeum. Letos byli prvními návštěvníky studenti z Univerzity III. věku, kteří 29. dubna přijeli naplněným autobusem. Záznamy v návštěvní knize jsou velmi pozitivní, většina návštěvníků odchází s dobrými pocity a sdílí nadšení místních lidí, kteří se muzeum starají."

Tento rok evidují Křenovští zatím přibližně 150 návštěvníků z různých koutů republiky, kteří mají o muzeum zájem navzdory mnoha jiným atraktivnějším lákadlům.

Častými návštěvníky muzea jsou cyklisté.

„Doslova cyklopeloton dorazil tento týden. Pan Kapr, který daroval do muzea nalezenou váhu, přijel se svojí rodinou a několika přáteli na prohlídku. Měl radost, že jeho váha našla místo mezi stávajícími exponáty," poznamenala Volkmannová.

Cyklistická výprava minulý týden navštívila i nově otevřenou Galerii drátenictví v Ostromeči.

Pětadvacet cyklistů a třináct automobilových pasažérů ze Štichova zavítalo do originální galerie v rámci jedenadvacetikilometrového výletu.

„Zde na nás čekala prohlídka nové Galerie drátenictví paní Dany Soukupové. Je to první galerie tohoto druhu v České republice. Paní Soukupová přítomné seznámila s prací dráteníka, dokonce i předvedla, jak se které kusy vyrábějí, kolik na nich stráví času a podobně," popsala místostarostka Štichova Andrea Bauerová.

Po návratu domů si Štichovští hned domluvili kurz drátování, který se v obci uskuteční v listopadu.