Velká většina je už provedena, některé stavby na svoji realizaci ale přece jen čekají.

„Městská rada obdržela informaci o zadání územního plánu na Pasečnici. V jeho rámci jsme chtěli obnovit retenční rybník v sousedství fungujících Zelenovských rybníků.  Územní plán v této lokalitě připouští protipovodňová opatření a stavby podporující retenci," říká domažlický starosta Miroslav Mach. Dodává také, že se v této oblasti vyskytuje plstnatec májový. Tato chráněná rostlina si vyžádá pečlivou ochranu.

V současné době se další protipovodňová opatření realizují v lokalitě Jezero a u Petrovického potoka. Voda v něm teče v betonovém korytě, a tím nabírá značnou rychlost. Proto se obnoví meandry, tůně a zálivy, aby došlo ke zpomalení toku. Polosuchý poldr navíc zachytí případnou rozlévající se vodu. Velkou vodu zbrzdí i chystaný poldr mezi Havlovicemi a Újezdem. Zbývat tak bude ještě ochránit město ve směru od rybníka Tři vrby.

V předchozím období v rámci protipovodňových úprav již došlo k renovaci Zelenovských rybníků za 15 a 9 milionů korun, odbahnění  rybníka Babylon stálo 34 milionů.

Kromě odbahnění došlo na těchto vodních plochách k úpravě břehů, hrází, přelivů a výpustí.

Ve spolupráci s Povodím Vltavy město nechalo zvětšit kapacitu Zubřiny přímo ve městě. Řeka, která dříve pobrala pouze dvouletou vodu, pojme nyní i dvacetiletou vlnu.

„Díky těmto úpravám se voda ze Zubřiny nevylila a nezaplavila náš dům," konstatovala Dana Petráková z Hruškovy ulice přesně před rokem při vydatných červnových deštích.