Šest tisíc metrů čtverečních. Právě o koupi tak velkého pozemku u cesty z Domažlic na Stráž budou v příštím týdnu rozhodovat domažličtí zastupitelé. Právě ten by se měl stát součástí plochy, na které bude realizováno další z protipovodňových opatření, která mají chránit Domažlice před velkou vodou.

„V této lokalitě tak máme již dostatečně velkou plochu pro vytvoření zamýšlených suchých nádrží," konstatoval místostarosta Stanislav Antoš. Pozemky v této lokalitě město vykupuje za 30 Kč za m2.

Právě přívalové srážky z luk od strážské cesty v minulosti způsobily zaplavení bývalého kynologického areálu, sousedních garáží a areálu Mateřské školy v Zahradní ulici, do nějž se dostaly propustkem pod železniční tratí.

Protipovodňová opatření se ale nebudou stavět jen zde. Projektovou dokumentaci k vybudování malých vodních nádrží, protierozní hráze, případně suchých nádrží připraví projektant Antonín Kavan i pro další oblasti.

„Zamýšlené malé vodní nádrže jsou zaneseny v územním plánu města. Tři malé nádrže nad sebou budou nad baseballovým hřištěm v lokalitě Cvičák. Budou mít za úkol zadržovat vodu. V rokli na Vavřinec budou upraveny čtyři hrázky tak, aby zůstala zachována cesta pro pěší. Budou chránit před vodou, která splavuje nečistoty z polí pod Vavřincem," zmiňuje Antoš.

Další suchá nádrž vznikne na Týnském předměstí pod Balíkovem. „Když přijdou velké lijáky, voda jde přes Tři vrby, údolím se stahuje do potoka pod Balíkovem a pokračuje do rybníčku v Hanově parku. Při přívalových srážkách tato voda zaplavuje silnici u areálu silničářů a někdy i v ulici U Nemocnice," popsal problémy v další lokalitě Antoš. Zde je v plánu vytvoření suché nádrže.

Radnice po vypracování projektů bude mít za úkol zajistit financování milionových projektů.
„Pokusíme se získat příspěvky z dotačních titulů," plánuje domažlický místostarosta.