Nejstaršímu Matějovi bylo na počátku války v roce 1914 necelých 28 let, prostřednímu Josefovi 26 a nejmladšímu Janovi, který se jako jediný do rodné obce vrátil, 22 let.

Právě on mohl osobně podat rodině svědectví o útrapách, které zažil.

„Narukoval v roce 1915 k hulánům, přesně k jezdeckému oddílu v Českých Budějovicích. Absolvoval jednoroční kurz a byl nasazen na Srby. Frontou prošel jako velitel jezdeckého průzkumného oddílu, po Srbsku se dostal na italskou frontu a vrátil se domů po skončení války," říká jeho vnuk Pavel Pivoňka z Domažlic.

Nejstarší z bratrů Krčmových, Matěj, nastoupil k 35. pěšímu pluku do Plzně. S ´pětatřicátníky´ bojoval v Itálii, kde 14. srpna 1915 zahynul na frontě u města Santa Lucia.

„Prostřední z bratrů, Josef, bojoval na třech různých frontách, ale v rodině o něm nebylo dlouho nic známo. Jako kdyby nebyl. Až po válce přišla zpráva, že byl těžce zraněn, poté prošel lazaretem a nachází se v sanatoriu pro válečné invalidy. Domů se nakonec nevrátil a usadil se ve Vídni," popisuje válečné osudy svých příbuzných Pivoňka.

Jan Krčma z Chrastavic na válečné fotografii, již rodina uchovává zarámovanou spolu s medailemi, které si ve válce vysloužil.

Nejmladší z Krčmů – Jan – se byl s dcerou Marií za svým bratrem Josefem podívat v roce 1958.

„Děda se do Vídně vydal ve svých 66 letech s naší tetou. Oba bratři se viděli po dlouhých více než 40 letech poprvé a také naposled," poznamenal Pavel Pivoňka.

On i jeho bratr Josef si svých předků velice váží a vlastně celá rodina na ně vzpomíná zvláště v tomto roce, kdy od počátku prvního celosvětového konfliktu uplynulo 100 let.

„Děda vyprávěl, jak hrozné to bylo na frontě. Málokdy se vrátili z hlídky všichni. Byl přímo vzorný voják, o čemž svědčí medaile, které si z války přivezl. Tou první je ocenění za odvahu a záchranu, jenž si vysloužil za to, že zachránil čtyři zraněné vojáky. Druhé, válečný kříž, pak obdržel za záchranu velitele kompanie," popisuje vnuk Pavel.

Rodina dosud uchovává zarámovanou válečnou fotografii Jana Krčmy, jejíž nedílnou součástí jsou i dvě zmíněné medaile.

Medaile za odvahu a záchranu spolubojovníků.

Válečný kříž za záchranu velitele kumpanie.

Jan Krčma, který nejenže přežil válečné útrapy, ale dokázal ještě zachránit své spolubojovníky, se dožil 86 let. Zemřel 29. prosince 1978.