Řípný zelí

V půstu chodili chlapci po vsi a prosili ženské o trochu řípného zelí. Kde je dostali, tam pokropili ženskou vodou, aby byla „teverná" (čiperná, rychlá).

Voblívání

Když šla děvčata prvně na trávu, počkali si na ně chlapci nebo hospodyně a znenadání je polili vodou, aby byla v práci pilná. Stejně tak si počkala hospodyně na hospodáře (když jel prvně orat, nebo když se z orání vracel) či děvečka na pohůnka (při prvním vyhánění dobytka).

Květná neděle

Na Květnou se v kostele světí kočičky. Kdo nechtěl být přes rok zapomnětlivý, tři svěcené kočičky spolkl. Chlapci švíkají děvčata pruty, aby byla čiperná. Stejně tak máma švihne své díte, aby nebylo líné. V ten den se také nemá nic péct, aby se nezapekly květy na stromech.

Zelený čtvrtek

Časně ráno se utrhne žito a dá se do postele, aby nebyly ve stavení blechy. Když zvony odlétly do Říma, mladí kluci „drkáči" je nahrazují svými drkačkami a klapačkami.

Velký pátek

Nemá se hýbat zemí (např. kopat na zahrádce), aby měl Ježíš Kristus v hrobě pokoj. Dále se ten den nesmí nic půjčovat, přijímat, prodávat či kupovat, aby byl v domě všeho dostatek. Také se zahání čarodějnice hospodář buď praští sekyrou třikrát do každého prahu, nebo střílí proti vratům, popřípadě práská bičem.

Bílá sobota

Na Bílou sobotu se zvony z Říma vracely. Při prvním zvuku zvonu se každý člověk umyje ve vodě, ať ji nabere kdekoliv. Neutře se však, aby nebyl pihovatý. Voda se také lila na střechy, aby nehořelo. V noci z Bílé soboty na Boží hod velikonoční chasníci ze vsi pískem, slámou, nebo řezankou sypali cestičky od zamilovaného k zamilované. Děvčata je ráno smetala, aby lidé nevěděli, kam který chlapec chodí.

Boží hod velikonoční

Časně z rána, ještě před východem slunce, se chodilo pro vodu. Voda má tuto noc kouzelnou moc přináší štěstí. Protože hospodyně, která přijde pro vodu jako první, bude mít nejvíce vajec, smetany a másla, bdí mnohé, aby šly pro vodu hned po půlnoci. Ráno polévá hospodář čeládku studenou vodou, aby byla po celý rok čerstvá.

Kdo se postí na Bílou sobotu, na Boží hod dopoledne a v poledne pojí lžíci polévky a jde pozpátku ze stavení, dostane za muže, nebo ženu toho, koho nejdřív uvidí.
Zdroj: http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/chodske-velikonocni-tradice-20140418.html