Nyní se zastupitelstvo poprvé sešlo na ustavující schůzi, aby jeho členové složili slib zastupitelů a zvolili nové vedení obce starostou zůstává Miroslav Javorský, stejně tak ve funkci místostarosty bude i nadále působit Petr Konáš.

Z původního zastupitelstva zůstává kromě starosty a místostarosty také zastupitelka Jaroslava Šťastná, novými členy z vítězného sdružení Nezávislí jsou Jiří Poledník, Bohumil Kořínek a Michal Mádr. Jedno křeslo v zastupitelstvu patří také nezávislé kandidátce Miluši Šinkové.

„Důležité je, že v zastupitelstvu jsou teď lidé, kteří pro naši obec opravdu chtějí něco udělat, ne jako ta předešlá parta," poznamenal starosta Javorský.

Otovské zastupitelstvo se rozpadlo začátkem ledna letošního roku poté, co odstoupili tři zastupitelé zvolení na kandidátce Nezávislí 2010. Na případnou funkci rezignovali i jejich náhradníci, čímž se otovské zastupitelstvo stalo neusnášeníschopným.

Na ustavující schůzi byla zvolena také Jaroslava Šťastná jako předsedkyně kontrolního výboru obce a Miluše Šinková jako předsedkyně finančního výboru.