Byl postaven na památku těch, kteří přišli o život či byli vězněni jen proto, že se pokusili v dobách totalitního režimu přejít přísně střeženou hranici mezi Československem a tehdejšími západními zeměmi, Rakouskem a Německem.

O jeho postavení se v roce 1996 zasloužil Josef Touš. I on byl v padesátých letech odsouzen k deseti letům vězení a propadnutí veškerého majetku. Byl také aktérem vzpomínkových akcí a jeho projev patřil ke každoročním setkání u Všerubského kamenu. Na začátku roku 2013 zemřel.

Památník byl v majetku Konfederace politických vězňů, před několika lety byl převeden na město Kdyně. Účastníci sobotní akce se nejprve sešli v kostele Archanděla Michaela na mši svaté, kterou sloužil kdyňský farář Miroslav Kratochvíl. Ve svém proslovu se mj. ptal, zda má smysl se stále potkávat ve zmenšujícím se počtu účastníků pravidelných záříjových setkání. Několikrát si při svém kázání sám odpověděl, že ano.

Za pravdu mu dali i řečníci při vzpomínkovém aktu u památníku, kteří zmínili, že zejména mladá generace by na skutky z historie neměla zapomínat.
„Vzpomínat bychom kromě jiných měli i na ty, kteří byli zatčeni na falešné hranici v rámci provokace komunistické StB. Je zcela jisté, že tzv. akce Kámen byly právě zde odzkoušeny a poté byly organizovány na mnoha dalších místech česko-bavorské hranice. Snad mohu prozradit, že pro připomenutí těchto událostí by měla být na jaře 2017 odhalena informační tabule přímo na místě tehdejší falešné hranice u hráze myslívského rybníka," uvedl zástupce Konfederace politických vězňů.

Památník Všerubský kámen

Ze sobotního vzpomínkového aktu u všerubského památníku.Zdroj: Deník/ Josef Babor

Památník je věnován 310 obětem Železné opony, tedy těm, kteří neprošli a položili životy při přechodu státní hranice během období tzv. „socialismu". Kámen je z orlovických lesů, kudy vedla cesta ke hranicím. Pomník je orientován směrem k vysílači Svobodné Evropy, jehož antény jsou na kopcích Hoher Bogenu za hranicí v Německu, protože právě tato rozhlasová stanice sehrála významnou roli při osvobozování Československa od totalitního komunistického režimu. Památník Všerubský kámen je dílem akademického sochaře Jiřího Šlégla z Domažlic. Monument je vytvořen z několika kamenů v jejichž středu je uložena schránka se jmény všech obětí.