Nové parkoviště na sídlišti Palackého? Společenství vlastníků jednotek Vojtěchova 221, 222 se koncem ledna obrátilo na vedení města s žádostí o výstavbu parkoviště s kolmým stáním ve této ulici.

„Nyní je na zamýšleném místě trávník a asi tři břízy. V této lokalitě je podobný problém s parkováním jako na jiných sídlištích ve městě," konstatoval místostarosta Zdeněk Novák. „Rozhodli jsme se, že necháme zpracovat studii o vybudování tří parkovacích ploch v této ulici," popisuje rozhodnutí rady města.
Projektant posoudí, zda bude vhodné parkoviště vybudovat místo zmíněného trávníku, další rozšířením stávajícího parkoviště směrem do svahu a také z druhé strany bytového domu 221,222.

„Večer se tu jen obtížně dá zaparkovat. Lidé parkují u kontejnerů na tříděný odpad nebo i těsně u bližších popelnic, čímž blokují průjezdovou silnici, a auta pak musí jezdit přes obrubníky," popisuje každodenní situaci obyvatel této ulice.

„Máme představu, že až bude studie hotová, oslovíme všechny obyvatele této lokality, aby byli se záměrem seznámeni. Zjistíme tak většinový názor. Pokud nebudou větší námitky, záměr bychom pak zrealizovali," popisuje plánovaný postup místostarosta.

Radní uložili odboru správy majetku nechat zpracovat studii na parkování u domů č. p. 219-220, 205-206, 221 a 222 ve Vojtěchově ulici s termínem do konce května.

Před několika dny začala úprava parkovacích míst v sousední Kozinově ulici. Tam byly nejprve vykáceny přestárlé lípy. Stavbaři pak při hlavní silnici od Folmavy vybudují parkovací stání a okolo tamního věžáku postaví nové parkoviště a upraví chodník.