Bylo zajímavé pozorovat, jak často rehkové přinášejí mláďatům nejrůznější hmyz, s údivem jsme zjistili, že se jednalo v řadě případů o ´břichaté´ pavouky.

Mláďata už před časem vylétla, ale snímky zveřejňujeme až nyní, aby jim nemohl nějaký ničema ublížit.