Mezi takové patří například Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží tělo. Tato slavnost je svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i člověka v eucharistii.

„V Římskokatolické farnosti Staňkov se i tento svátek ctí a je snaha tuto tradici dodržovat a hlavně zachovat,“ uvedl farní kronikář Římskokatolické farnosti Staňkov Ivo Panuš a dodal, že se podařilo obnovit Slavnost Těla a Krve Páně i v obci Osvračín.

Zejména na Moravě a Slezsku je tato slavnost zcela běžná. V našich končinách se ale konají ojediněle.

„V Osvračíně byla tato slavnost obnovena v roce 2018, předtím se poslední slavnost konala v roce 1954, kdy po komunistickém puči v roce 1948 došlo k postupnému potlačování tohoto křesťanského svátku během nechvalně známého období padesátých let,“ dodal Panuš.

„Datum slavnosti Těla a Krve Páně se řídí datem Velikonoc příslušného roku. Nedělí Seslání Ducha svatého končí doba velikonoční. Následuje neděle Nejsvětější Trojice a čtvrtek po ní je vyhrazen slavnosti Těla a Krve Páně. Mše svatá má slavnostní charakter,“ vysvětlil Panuš s tím, že podle místních zvyklostí bývá mše zakončena adorací před vystavenou svátostí oltářní nebo je monstrance s eucharistií nesena v průvodu z kostela.

Na čtyřech předem stanovených místech se koná krátká pobožnost. Průvod Božího těla nese často prvky jisté okázalosti (baldachýn, družičky sypající okvětní lístky, kadidlo, někdy i vyzvánění zvláštním mobilním zvoncem, střílení z děl – hmoždířů).

KONTROVERZNÍ NÁZORY

Tato tradice vyvolává také celou řadu kontroverzních názorů. „Kritizuje se triumfalismus církve ze strany nezúčastněné veřejnosti a nebo vnímání smyslu průvodu jako projevu nejvyšší úcty Ježíši Kristu ze strany věřících katolíků,“ uvedl Panuš.