Kulové pumy patří mezi nejnebezpečnější zábavní pyrotechniku, přesto jsou v obchodech nejvíce žádané.

Sami odborníci z nich mají respekt.
„Pumy, které se nabíjí jednotlivě, jsou velmi nebezpečné. Nebezpečí tkví hlavně v tom, že pokud koule vylétne, může pod ní zůstat žhavý popel a po dalším nabití může koule vybuchnout bez zpoždění. Bohužel právě pumy jsou velmi žádané, někteří hazardéři si z nich skládají ohňostroje. To už je opravdu hazard se životem nejen jejich, ale i přihlížejících," říká odborník na zábavní pyrotechniku a její prodejce Jan Sladký z Domažlic s tím, že i on má z kulových pum strach, a proto je raději odpaluje elektricky.

Kulové pumy stejně jako stavěný ohňostroj patří do III., tedy nejnebezpečnější, třídy. Může si je koupit pouze člověk starší 21 let.
„Tyto druhy pyrotechniky, stejně jako pyrotechnika, která je zařazena do třídy II., musí být prodávána pouze ve zkolaudovaných prostorách a zájemce musí být starší 18 let. Tato zábavní pyrotechnika musí být totiž skladována ve stálé teplotě. Pokud na ni prší a sněží, navlhne a pak může vybuchovat nekontrolovaně," říká Jan Řezáč z ČOI Plzeň a dodává, že na stáncích může být prodávána pouze pyrotechnika I. třídy, kam patří například bouchací kuličky nebo petardy. Tu mohou obchodníci prodat i osobám od 15 let.
Pokud obchodník pochybí a prodá jakýkoliv typ pyrotechniky dětem, může mu být uložena sankce až do 5 milionů korun. „Velmi důležité je, aby lidé kupovali jakoukoliv pyrotechniku se značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a českým návodem," dodává Řezáč.

„Při používání jakéhokoliv druhu zábavní pyrotechniky je nezbytné řídit se návodem. Například špatná manipulace se stavěným ohňostrojem jenž patří do III. třídy, může mít katastrofální následky. Pokud nebude ohňostroj podle návodu dobře zajištěn proti pádu, může i zabít. Pokud pyrotechnika zapálená sirkou nic nedělá, je třeba vyčkat minimálně 15 minut, než se k ní můžeme vrátit," dodává Sladký s tím, že je třeba vědět, že podle letos platného zákona se pyrotechnika nesmí odpalovat v blízkosti církevních staveb, nemocnic, hospiců, chovatelských útulků a podobně.

I lékaři mají zkušenosti se zraněními při manipulaci se zábavní pyrotechnikou.
„Každoročně se setkáváme s popáleninami, ale i závažnými zraněními způsobenými manipulací se zábavní pyrotechnikou, která vedou k trvalým následkům. My můžeme pouze poskytnout ošetření, ale následky si pak poranění musí nést sami celý život," řekl Jindřich Křižan, primář chirurgického oddělení Domažlické nemocnice .