O stavebních úpravách a veřejné zakázce jednali domažličtí radní, kteří doporučují zastupitelům schválit financování projektu, a to pomocí rozpočtového opatření. Náklady na stavební práce na bezbariérové úpravy a vybudování pěti nových tříd v podkroví takzvané chlapecké školy budou 34 546 716 korun.

„Je to podobná akce, která už proběhla na Nové škole. Tato je ale finančně náročnější a náklady jsou vyšší než to, co se investovalo celkem do Nové školy. V případě školy v Komenského ulici se totiž jedná o tři objekty a vše je tak složitější,“ informoval místostarosta Domažlic Stanislav Antoš s tím, že do nákladů se alespoň podařilo začlenit i již zmíněné nové třídy.

„Škole tyto nové učebny velmi pomůžou, a to především s organizací výuky.“ řekl závěrem místostarosta.

Zastupitelstvo mimořádně zasedne 5. srpna od 16:00, aby rozhodlo o zakázce v základní škole.