Novinka v podobě venkovní učebny a relaxační zóny bude vybudována na zahradě v ulici Msgre B. Staška ve směru k ulici Elišky Krásnohorské.

Domažličtí radní odsouhlasili zpracování a podání žádosti o dotaci z evropských prostředků. „Jde o dotační program Společná zemědělská politika z fondů Evropské unie," upřesnil starosta Stanislav Antoš. Zmíněnou přípravu a zprostředkování dotace zajistí MAS Český les, město za to zaplatí necelých 40 tisíc korun.

Základní škola má záměr zřídit tuto venkovní učebnu dlouhodobě. „Očekává se, že vyhlášení této dotační výzvy bude na přelomu května a června tohoto roku. Na podání žádosti pak bude relativně krátká doba, proto musíme být včas připraveni," zmínil Antoš.

Food festival ve Kdyni.
Chobotnice i jídla z Afriky byly k ochutnání na food festivalu ve Kdyni

Kromě jiných podkladů je třeba vše zkoordinovat se stanoviskem památkářů, neboť lokalita zasahuje do ochranného pásma městské památkové rezervace.

Venkovní učebna by dle plánů byla hojně využívána. Do altánu by se měla vejít třída o 30 žácích. „Ve venkovním prostoru by se vyučovaly nejen přírodní vědy, ale i výtvarná výchova, jazyky a v časech mimo výuku by zde mohly působit zájmové kroužky, školní družina či mateřská škola. K tomu by vznikl i prostor pro workoutové nebo interaktivní prvky pro protažení těla," nastínil podobu a využití domažlický starosta.