„V investicích jako město Kdyně určitě nebudeme polevovat. Nejdůležitější je pro nás infrastruktura, kterou nemáme v příliš dobré kondici,“ sdělil starosta Kdyně Oskar Hamrus.

Mezi hlavní cíle nyní patří odkanalizování v obci Starec, horní části obce Hluboká a napojení na kanalizaci mateřské školy v Hluboké.

V obci Starec bude napojeno celkem 12 bytových jednotek na vodovodní řad. Zároveň bude posílen vodní zdroj v obci Dobříkov.

„Pro město Kdyně a spádové obce připravujeme nový územní plán. Vypracovali jsme studii na zesílení čističky odpadních vod, která je pro město velice důležitá. Čističku čeká kompletní obnova a nová technologie,“ řekl starosta.

Jako většinu obcí i Kdyni trápí nedostatek parkovacích míst. Uvažují tu i o zřízení parkovacího domu.

„Pro obec by to byla velká výhoda,“ zhodnotil Hamrus s tím, že parkovací dům by byl ještě podnětem k veřejnému projednání.

Další investicí bude rekonstrukce veřejného osvětlení, protože staré je nevyhovující a neekonomické. Na nové osvětlení je vyčleněna částka 5 milionů korun.

Školní kronika uvádí, že Štichov byl původně přiřazen do utraktivistické školy u Svaté Barbory ve Všekarech.Foto: obec Štichov
Z historie štichovské školy: její původ sahá až do roku 1909

BUDOU SE OPRAVOVAT ŠKOLY

Město Kdyně nezapomíná ani na školy a školky, v plánu je druhá etapa sanace budovy Masarykovy základní školy, instalace drtiče jídla do školní jídelny a instalace takzvaného Lapolu, odlučovače tuku. Souběžně s tímto bude připravován projekt sanace budovy základní školy na náměstí. „Letos bude vypracován kompletní projekt a v následujícím roce chceme sanaci budovy základní školy na náměstí zrealizovat. Ať už budeme hovořit o jakékoli rekonstrukci, město Kdyně bude myslet i na využití obnovitelných zdrojů, tedy například umístění fotovoltaického zařízení na střechy budov, které jsou v majetku města Kdyně,“ uvedl starosta.

Na náměstí připravují Kdyňští ordinaci pro zubaře, kde bude i dentální hygiena a laboratoř. Starosta sdělil, že chtějí ordinaci kompletně vybavit, vyjde je na 2 miliony korun. Pro zubaře budou mít k dispozici i byt.

V plánu je i zbourání staré kotelny, na místě by pak měl být zřízen velký sběrný dvůr.

TERASA NA KOUPALIŠTI

Hřbitov, který je kulturní památkou, se také dočká potřebných oprav. Bude vybudována nová vstupní brána včetně vrat. Zdivo, které podléhá památkové ochraně, se letos také opraví.

Novinkou bude otevření terasy na koupališti. „Na koupaliště byl přivezen kontejner, tento byl zčásti zastřešen, na místě vznikla nádherná letní terasa a v letošním roce bude otevřena terasa v horní části kontejneru-kiosku,“ popsal Hamrus.

V areálu koupaliště je i hřiště na plážový volejbal. „Chtěli bychom tam vytvořit i antukové hřiště na tenis, nohejbal a stovkovou dráhu pro hasiče,“ uvedl.

Město připravuje pamětní desku pro válečného letce Františka Klemense, na oslavy osvobození budou pozváni i jeho potomci. Zároveň se uskuteční i vernisáž výstavy k osvobození města, tentokrát věnovaná právě letcům J. Hubáčkovi a F. Klemensovi. Připravovat ji bude František Šmerda, který se zabývá osudy letců.

Ludmila Brychová přibližuje dětem židovství prostřednictvím loutky.
Průvodkyně synagogou přibližuje dětem téma židovství prostřednictvím loutky

RYBÁŘI CHYSTAJÍ MISTROVSTVÍ

Kdyně se může také pyšnit téměř dvaceti kulturními a sportovními spolky.

Rybáři chystají mistrovství ČR, které se uskuteční v červnu o víkendu od 10. 6. do 12. 6. 2022.

Kdyňští hasiči letos oslaví 150. výročí svého založení. „Dění v obci drží hasiči a ostatní spolky, snažíme se je podporovat,“ dodal starosta.

Novinkou kulturního střediska jsou kurzy tkaní

S rozvolněním covidových opatření se opět začíná ve Kdyni probouzet kulturní život.

Jednou z novinek budou kurzy tkaní, které mají připomenout řemeslo, jež mělo ve městě bohaté zastoupení.

„Koupili jsme tkalcovské stavy a s Martou Volfíkovou chystáme kurzy tkaní. Kurzy začínají 24. února a další setkání budou probíhat v březnu,“ sdělila pracovnice Turistického informačního centra Ludmila Brychová. Spolu s Městským kulturním střediskem (MKS) Modrá hvězda chystají také besedus Martou Zemanovou o historii kdyňské pošty.

Brychová připravila také komentované prohlídky místní synagogy, unikátní památky celého regionu. Téma židovství přiblíží hravou formou turistům, ale především dětem a mládeži díky loutce rabína, kterou si sama vyrobila.

Chybět nebudou ani turistické vycházky. „Připravujeme je každý týden ve středu, schází se na nich až třicet lidí. A od června připravujeme i motovýlety, budeme chtít poznávat hlavně příhraničí z bavorské strany. Domluvili jsme se s turisty z Domažlic, že budeme podnikat společné cesty,“ popsala Brychová.

V Muzeu příhraničí se už ve čtvrtek 17. února od 16 hodin uskuteční beseda nad knihou Pozor, hranice! s autorkou Kristýnou Pinkrovou.

MKS bude obnovovat také Klub přátel hudby. 10. června zahraje ve Kdyni Plzeňská filharmonie spolu s Václavem Hudečkem, který vystoupí ve Kdyni u příležitosti svého významného životního jubilea.

Tradici umění aradecoru, který byl vytvořen v kdyňském Elitexu, uchovává a předává soukromý ateliér textilní výtvarnice Milady Hynkové. Za bažanty zájemce zavede Petr Moule, který ve spolupráci s Brychovou, pořádá Vycházky za zázraky bažantnice.