„Městské kulturní středisko se rozšíří i o služby a provoz turistického informačního centra,“ řekl na úvod starosta města Oskar Hamrus s tím, že je to včetně Muzea příhraničí a židovské synagogy. Týká se to ale například i Domu v kožichu.

„Protože je ve Kdyni více zajímavých objektů, jsou ostatní zahrnuty mezi turisticky atraktivními objekty ve zřizovací listině. V budoucnu toho bude více,“ řekla místostarostka Věra Říhová.

VÍC PRÁCE

Zaměstnance čeká více práce v pro ně nové oblasti, což potvrzuje Jana Podskalská, ředitelka MKS Modrá hvězda: „Již nyní se účastníme setkávání pracovníků regionálních infocenter, pozvolna se zapojujeme do příprav akcí na regionální úrovni, dostává se nám velké podpory například od paní Jankovcové z domažlického íčka. Těšíme se, že využijeme prostory kdyňského muzea pro tématické akce.“