Ve Kdyni s přípravami již začali a v plánu toho mají celkem dost. Dle informací od starosty města to vypadá, že skutečně vše bude perfektně upravené. Sochy vyčištěné, upravené. Výsadba kolem nich se upraví a dodláždí a velké obrubníky, které zde doposud byly, se vymění. Doplní se také živé ploty. Koncepce náměstí zůstane jinak neměnná. Je jasné, že k události tohoto typu nestačí pouze posekat trávu.

Parky na náměstí ve Kdyni budou upraveny tak, aby působily důstojně. „Není to ještě v konečné podobě. Do důstojné podoby chceme dát stávající parky na náměstí, kde byla už deset dní po vzniku Československé republiky v roce 1918 vysazena Lípa svobody, která je zde doposud společně s dvěma dalšími. Necháme očistit obě sochy, které se nachází na náměstí. Kromě těchto záležitostí se bude upravovat také zeleň, nevhodné rostliny se vymění za jiné. Do důstojné podoby se promění zkrátka vše, co zde doposud najdeme,“ zmínil některé z plánovaných prací kdyňský starosta Jan Löffelmann.

ÚPRAVA PARČÍKŮ probíhá již od začátku roku na kdyňském náměstí. Cílem je taková úprava, jejíž podoba bude působit důstojně.Zdroj: Kdyně a Kdyňsko

Ku příležitosti tohoto významného výročí ve Kdyni pracují mimo jiné také na přípravách výstavy, která by měla připomínat celou historii a průběh uplynulých sto roků, od konce 1. světové války až do dnešní doby. Tato speciální výstava bude následně probíhat v místním informačním centru. V tuto chvíli zatím není známo, kdy přesně zde bude výstava probíhat. „Chceme se na tuto výstavu připravit, připravit si exponáty, abychom tam měli co vystavovat. Nyní se na tom už trochu pracuje,“ doplnil starosta Löffelmann.

V průběhu roku by podle předpokladů měl v místech nad prodejnou Tesco, kde se nachází školní zahrada, vzniknout prodloužený školní park, ve kterém bude zasazena nová lípa.

Vznikne zde celkově hezká parková úprava a hlavně na vhodném místě, které bude veřejnosti volně přístupné. Za předpokladu, že se tento projekt podaří zrealizovat ještě v letošním roce (zhruba na podzim), bude tato nově vysazená lípa označena za tu, která bude připomínat právě sté výročí od vzniku Československé republiky. Vzhledem k tomu, že ve městě už není vhodné místo, na kterém by se mohla další lípa umístit, zvolili proto tento školní park. Nyní se připravuje projekt. „Snad se nám to ještě v letošním roce podaří celé zrealizovat,“ doufá starosta.

KOPIE PLAKÁTU Z ROKU 1918

Kromě výstavy by se ve Kdyni měla zhruba na podzim uskutečnit také tzv. Filharmonie, která potěší místní posluchače v místní sokolovně.

„Uvidíme, jaké všechny akce by se k této příležitosti daly ještě načasovat. V tuto chvíli je to zatím asi všechno. Všechny události, které k tomuto výročí chystáme, by měli zaznamenat celkový průběh těch ušlých sto roků. Povedla se nám sehnat kopie plakátu z roku 1918, kde už 8. listopadu, což bylo deset dní po vyhlášení republiky, se sázela památková lípa na náměstí ve Kdyni, kde tam ještě nebyl žádný pomník. Byli zde pouze vysazené lípy při krajích a také se zde nacházely dvě kašny. Je to vidět i se sokolovnou. Z této příležitosti nemám fotky, ale pouze tento plakát. Hezký počin do začátku té naší plánované výstavy. Je to pěkné, začíná to plakátem, ale vlastní exponáty do výstavy budeme teprve dávat dohromady,“ pochlubil se Löffelmann a s úsměvem doplňuje: „Již teď můžeme prozradit, že tímto se ve Kdyni s úpravami zeleně a porostů rozhodně nekončí. „Připravujeme úpravu chráněných stromů v aleji na Šibenici. Zde se jedná o památkově chráněnou lipovou alej, která je plná památných stromů,“ uzavřel s hlavou plnou nápadů kdyňský starosta Jan Löffelmann.