Pondělní ustavující zastupitelstvo začalo hladce. Ovšem po schválení programu, zapisovatelů, návrhové komise a složení slibu zvolených zastupitelů následovala bouřlivější část, která vzbuzovala reakce i mezi občany. Volba do funkcí byla připravena pro tajnou volbu. Oskar Hamrus (PRO-Kdyňsko) však navrhl volbu veřejnou, což odhlasovala sestavená koaliční většina osmi zastupitelů. Jako první se přistoupilo k volbě starosty. Jak se po povolebních jednání očekávalo, mezi navrženými kandidáty byl Oskar Hamrus. Opozice, do níž se dostala Občanská demokratická strana, jmenovala Vladislava Vilímce. Ten situaci okomentoval:

„Funkce starosty města je nejdůležitější pozice. Každý kandidát, který byl navržen, by měl sdělit, zda s kandidaturou souhlasí. Já s ní souhlasím. Před 28 lety, shodou okolností v tomto sále, jsem byl zvolen do pozice tehdy zástupce starosty, což je pozice místostarosty. Začátek na radnici nebyl vůbec jednoduchý. Uvědomil jsem si, že abychom vše úspěšně zvládli a mohli město spravovat, je třeba kromě osobní autority mít i autoritu politickou. Považuji za důležité, u měst okresního typu, u pětitisícových měst, aby ten, kdo bude stát v čele po další volební období, měl pozici či kontakt na krajskou či celostátní politiku. Kdyby tomu tak nebylo v minulých letech, sotva bychom měli Centrum vodní zábavy, opravenou Sokolovnu a další věci. ODS vyhrála, získala 38 procent. Je pravda, že nemá v rámci zastupitelstva většinu. Přesto jsem přesvědčen, že člen vítězné politické strany, by měl být navržen na pozici starosty města. Kdyby tomu tak nebylo, tak volby poněkud postrádají smysl. V komunálních volbách se volí osobnosti. Kdyby to tak skutečně platilo a volilo se většinovým systémem, tak bychom jako ODS měli 11 mandátů a druhé v pořadí, PRO-Kdyňsko, by mělo 4 mandáty.“ Jeho řeč doplnil i první kandidát Hamrus.

„V komunální politice se pohybuji od roku 1995. O dění jsem se po celou dobu zajímal. Do voleb jsme šli především s myšlenkou, že chceme změnu, a hlavně jsme nechtěli dělat žádnou politiku. Za tím si stojíme.“ Toho si zvolilo osm zastupitelů, opět z koaličního uskupení. „Tímto končí moje funkce ve vedení města,“ řekl Jan Löffelmann, jenž vzápětí předal funkci zvolenému Oskaru Hamrusovi. Ten se poté ujal volby místostarosty, členů rady a kontrolního a finančního výboru.

Jako místostarostku navrhla koalice Věru Říhovou (PRO-Kdyňsko). „Za ODS nebudeme navrhovat na pozici místostarosty, poněvadž koalice je sestavená z KSČM, ČSSD a PRO-Kdyňsko,“ uvedl Vladislav Vilímec. V této chvíli se zvedl z publika starosta obce Všeruby Václav Bernard a upozornil na přeskočení bodu a připomněl: „Bylo by možné zpochybnit volbu, ačkoli to na výsledku nejspíš nic nezmění, hlasování by se v tuto chvíli dalo zpochybnit.“ Na jeho popud proto zastupitelstvo provedlo nápravu, po níž Oskar Hamrus nechal hlasovat o návrhu na místostarostku. Věru Říhovou podpořilo opět 8 zastupitelů ze sestavené koalice.

Vedle starosty a místostarostky byli jako členové rady zvoleni Jan Janda, Ota Královec (oba ČSSD) a Tomáš Veselý (PRO-Kdyňsko).

Do zřízeného kontrolního výboru byl zvolen předseda Václav Maršík (PRO-Kdyňsko) a 4 členové Antonín Váchal (KDU-ČSL), Miroslav Výškrabka (ODS), Jan Janda (ČSSD) a Petr Žáček. Do finančního usedne jako předseda Vladislav Vilímec a 4 členové – Milan Vašíček, Pavel Mráz, Ota Královec, Jaroslav Pavlica.

Na závěr se Jan Löffelmann rozloučil projevem.