Turistické informační centrum ve Kdyni zajišťuje kromě informací o městě a regionu, kulturním a společenském dění i veškerý servis, který mohou nejen místní občané, ale i návštěvníci při pobytu na Kdyňsku potřebovat. Muzeum příhraničí ve Kdyni, ve kterém Informační centrum sídlí, je místem, kde mohou milovníci umění a rukodělných prací navštívit mnoho výstav a vernisáží. Všechny jsou hojně navštěvované a některé se každoročně opakují.

Výstava obrazů Ireny Hromádkové - Žváčkové

Návštěvníci Muzea příhraničí ve Kdyni měli od 29. ledna do 28. února příležitost prohlédnout si kromě stálé expozice i výstavu obrazů a kreseb Ireny Hromádkové - Žváčkové z Nové Vsi. Autorka se narodila v malířské rodině a také vystudovala výtvarnou školu v Praze na Hollarově náměstí. Hlavními učiteli a kritiky jí byli oba rodiče. V roce 1983 se s mužem odstěhovala na chalupu do Nové Vsi u Kdyně, kde nyní trvale žijí. Stále se věnuje malbě a zdejší krásná krajina je jí inspirací. Koníčkem je pěstování květin, což se projevuje také v tvorbě. Irena Hromádková - Žváčková samostatně vystavovala v Praze, Zlíně, Adamově u Brna, Bakově, opakovaně v Domažlicích a ve Kdyni.

Výstava snímků staré Kdyně

Expozice na dvanácti panelech, složená z historických fotografií a citací vzpomínek pamětníků, vzbudila mezi místními lidmi zájem. Někteří si udělali čas a prohlíželi si ji velmi pečlivě. Zejména ženy se pomocí starodávných snímků vracely do mládí a kritickým zrakem odhalovaly nesrovnalosti. Pokud se návštěvníkům povedlo zastihnout u panelů starostu Kdyně Jana Löffelmana, odcházeli s dokonalým výkladem o dřívějším životě města. Ačkoliv autoři dílo konzultovali na pravidelných setkáních pamětníků, při veřejném představení pak byly nalezeny drobné chyby, které bylo třeba napravit. Ostatně i to bylo jedním z cílů expozice. Často zaznělo: „To je škoda, že se nemůžeme přijít podívat za měsíc znovu, člověku se leccos rozleží, přemýšlí o tom a rád by si to znovu prošel.“ Výhodou expozice je i relativně snadná mobilita, takže se určitě v budoucnu najde příležitost znovu ji představit, možná dokonce i rozšířit. Výstavu navštívili i ti, kteří jen proběhli, aby si ukrátili čekání na autobus. I to bylo smyslem, protože každý, i ten, kdo panely očima jen přelétl, si nějaký dojem o historii Kdyně do povědomí uložil. Výstava byla instalována s finanční podporou Plzeňského kraje.

Mezinárodní sympozium aradekoru se vrací do Kdyně

Výroba aradekoru, která je neodmyslitelně spojena s historií kdyňského závodu Elitex, do města přiláká kosmopolitní skupinu výtvarných umělců. Na dobu letních prázdnin začala radnice společně s infocentrem připravovat mezinárodní sympozim aradekoru. Tři Čechy, dva Němce a jednu Francouzku seznámí s technikou tvorby výtvarnice nejpovolanější, paní Milada Hynková, jejíž nezaměnitelný rukopis a umělecký úhel pohledu se v technologii aradekoru stal legendou. V její dílně, v prostorách muzea, synagogy a patrně ještě jiných objektech budou hosté týden tvořit svá díla. Sympozium zahájí úvodní seminář, při kterém na dané téma promluví PhDr. Jana Potužáková a vedoucí Galerie Bratří Špillarů Václav Sika. K týdnu tvorby a celému „Příběhu aradekoru“ se poté vrátí tematická publikace. Vzniklé aradekory o rozměrech dva čtvereční metry se na podzim připojí k exponátům výstavních prostor města Kdyně. Tento projekt je spolufinancovaný EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Aradecor je moderní textilní technika vytvořená na principu netkané textilie Arachné. Vlněnými vlákny se vyskládá výtvarný obraz. Žehlením se vrstva vlny slisuje a několikanásobným prošitím se vlákna propletou do pevného jutového podkladu. Tak vzniknou dekorativní tapiserie.

Plzeňská věž převyšuje kopce

Plzeňská věž převyšuje kopce je název nově připravované výstavy v Muzeu ve Kdyni. Expozice, jejímž motivem je dominanta plzeňského kraje, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni s věží vysokou přes 100 metrů, bude zahájena vernisáží 5. března a potrvá do 6. dubna. Během této doby budou moci návštěvníci zhlédnout různorodou sbírku obrazů a obrázků katedrály sv. Bartoloměje a to, jak se ji pokoušeli vyjádřit různí umělci, např. Karel Votlučka, František Koliha, Alois Moravec, Marie Lacinová a další. Výstava bude rozdělena do několika tematických okruhů. Expozici uvedou pohledy na dva kostelíky, které na svém místě stály ještě před založením Plzně, další obrazy představí katedrálu z pohledů několika výtvarníků. Následný soubor zachytí dění v okolí chrámu a nebudou chybět ani panoramata celé Plzně. Mezi drobnějšími díly zde budou k vidění obrázky s motivem gotické Plzeňské madony, nejcennější sochařské práce v chrámovém interiéru. Vystavené exponáty budou dodány ze soukromé sbírky MUDr. Jaroslava Nováka, který tuto výstavu představil minulý rok v lednu v Plzni na Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a to k 700. výročí první písemné zmínky o dnešní katedrále na plzeňském náměstí.