„Hejno malých čarodějnic a čarodějů ze Kdyně a blízkého okolí čítalo na 200 pohádkových bytostí. Na tomto velkém a velmi oblíbeném čarodějnickém reji si opět po roce procvičili ´ježidovednosti´,“ uvedla Deníku vedoucí Jana Janečková s tím, že dovednosti se skládaly z dvanácti základních.

Jednalo se například o vaření kouzelného lektvaru, házení do pece, lovení pavouků či slalomový let na koštěti. Za každou prokázanou ´ježidovednost´ obdržela čarodějnická mládež kouzelný bonbon a razítko do průkazu.

„Pokud byl někdo velmi šikovný, osvědčil se ve všech dvanácti dovednostech a prokázal se u vrchních čarodějnic průkazem s razítky, mohl si vybrat ocenění. Čarodějové a čarodějnice, kteří se na slet řádně ustrojili a nalíčili, obdrželi navíc ocenění za svůj sváteční ´ježioděv´. Všichni byli velmi šikovní a bez obtíží uspěli ve všech úkolech, které jim zkušenější čarodějnice ukládaly,“ dodala Janečková.