Přednášku povede MVDr. Zdeněk Klíma, který je praktikujícím veterinárním lékařem. V minulosti působil jako vědecký pracovník a také jako veterinární inspektor na okrese Kroměříž. Ve své praxi načerpal mnoho zkušeností s morem včelího plodu a v České republice se řadí k nejvýznamnějším odborníkům na včelí nemoci.

„Organizátoři zvolili téma semináře tak, aby svou zajímavostí a aktuálnosti zasáhlo co největší počet včelařů. Mor včelího plodu je stále více aktuální hrozbou pro naše chovy včel a přednáška na toto téma by měla včelařům pomoci se v dané problematice dobře orientovat a získat co největší množství informací o tom, jak se v případě nákazy chovat. Zajímavostí je to, že doktor Klíma působil jako příslušný veterinární inspektor v místě, kde s nákazou moru včelího plodu byl naprosto zásadní problém. Při cílené spolupráci se včelaři se tuto nákazu v daném území povedlo utlumit na zcela minimální úroveň. V průběhu přednášky bude účastníkům promítána obrazová prezentace, která dosti výmluvným způsobem popíše příznaky a následné projevy moru,“ popsala Dominika Adamcová z poběžovického infocentra.

„Ti včelaři, kteří v minulosti poběžovický seminář navštívili, vědí, že se odehrával v Hotelu Hubertus. Letošní ročník semináře se bude konat v budově místního kina, které se nachází zhruba 100 metrů od hotelu.

Tato vynucená změna přinesla organizátorům několik zásadních komplikací, které se, jak doufáme, podařilo úspěšně vyřešit. Kapacita přednáškového sálu je omezena na maximální počet 100 účastníků. Z toho důvodu je třeba učinit předchozí registraci a to formou emailu na adresu zopobezovice@vcelarstvi.cz.

Do emailu prosím uveďte své jméno, kontaktní údaje, číslo včelaře a pokud budete mít zájem o jídlo, pak uveďte jednu ze 2 variant, kterými jsou guláš a kuřecí řízek. Jedním emailem lze samozřejmě registrovat více zájemců z řad včelařů,“ dodala Adamcová.

Samotný seminář bude rozdělen do tří přibližně hodinových bloků, přičemž jednotlivé bloky budou oddělené dostatečně dlouhými přestávkami.