Rok 2012 jim nepřinesl mnoho pěkného, zato toho špatného si užili až dost.

„Loňský rok byl za poslední léta vůbec nejhorší co se týče moru včelího plodu, který se vyskytl kolem Mrákova a Klíčova, kdy včelstva bylo nutné spálit včetně úlů.. Podstatné bylo i to, že výnos medu v našem okrese byl velice nízký, prakticky nejhorší za poslední léta," předesílá Karel Strnad, předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů v Domažlicích.

Na malou snůšku mělo vliv několik aspektů. „Nedostatek medu připisujeme hlavně přírodě, které se nedá poručit. Největší vliv má počasí. Začátek sezony byl co se týče medu sice dobrý, protože byl pěkný řepkový med. Ale potom udeřila sucha a posléze spláchla pyl z rostlin voda, a tím pádem bylo po výnosu medu," vysvětluje Strnad, který se včelaření věnuje už 32 roků.

Pamatuje si za tu dobu rok srovnatelný s tím uplynulým?

„Ne! Vůbec ne, protože předchozí roky byly co se týče množství medu v normálu, zato ten loňský rok 2012 byl pro včelaře katastrofický, nehledě na to, že se nedalo ani předvídat, kolik medu bude a kolik se ho vykoupí," popisuje předseda Strnad.

„Každý rok se píšou včelařské statistiky a i z těch je zřejmé, že rok 2012 byl pro nás, včelaře, nejhorší minimálně za posledních deset let," podotýká.

Pro srovnání jsme chtěli vědět, kolik je možné získat medu z jednoho včelstva.

„Pokud se povede rok, získáme od jednoho včelstva dvanáct až patnáct kilogramů medu. Když se rok nevydaří, získáme tři až čtyři kilogramy, někdy ani to ne. Samozřejmě záleží, v jaké lokalitě včelař hospodaří. Nelze to zobecňiovat, někde může být snůška dobrá, zatímco jinde naopak, takže průměr se pohybuje kolem pěti, šesti kilo," odpovídá okresní předseda včelařů.

Vzhledem k tomu, že včely, které si na sebe vydělávají přes léto, je nutné v průběhu zimy přikrmovat, jak si stojí včelaři s náklady za cukr? „Včelaři většinou kupují cukr na přikrmování včel v době, kdy jsou slevy v supermarketech. Domnívám se ale, že ani v loňském roce peníze za prodaný med nepokryly náklady, jež včelař měl. Počítám do toho nákup cukru i cestu autem. Byly prostě větší vstupy než výstupy," konstatuje Strnad a dodává, že příspěvky státu, které včelaři dostávají, mohou ztrátu částečně eliminovat u těch včelařů, kteří se starají o větší množství včelstev.

A třebaže byl loňský rok hodně ´hubený´ a členská základna je přestárlá, nesetkal se zatím s tím, že by některý člen chtěl s včelařením končit. Zatím takové informace nemám, protože bude také hodně záležet na tom, kolika včelstvům se podaří zdárně přezimovat. Vloni hospodařilo na okrese 638 u nás registrovaných včelařů, kteří zazimovali 7519 včelstev," upřesňuje.

Začal nový rok a statistiky se budou dávat dohromady až později. Jak se vydařilo přezimování, bude vidět až někdy koncem března či začátkem dubna. To už budeme přesně vědět, kolik včelstev přezimovalo a kolik případně uhynulo," zakončuje okresní předseda včelařů.