„Byl úžasný zážitek vidět papeže a ještě v adventním období. Nijak mimořádně jsme se na to nepřipravovali, dirigent byl stejně přísný jako vždycky,“ tvrdil po vystoupení Pavel Faschingbauer z domažlického sboru Čerchovan.

„Je to vůbec poprvé, kdy do Vatikánu dorazila z Čech reprezentace nějakého regionu v kompletním složení, tedy zástupci kraje, města i církve,“ tvrdil český velvyslanec Pavel Vošalík.

Oficiální program začal setkáním s kardinálem Bertonim. Pak nasledovala středeční generální audience u papeže Benedikta XVI. Svatý otec českou delegaci oslovil v naší mateřštině, jak odpověď mu zazněla skladba Svatý Václave v podáním domažlického sboru Čerchovan. Ten do auly, v níž se nacházelo několik tisíc lidí z celého světa, dorazil v chodských krojích. když píseň dozněla, celá hala propukla v bouřlivý potlesk a jásot. Papež pochvalně pokynul rukou.

Sbor Čerchovan dorazil do auly v chodských krojích

Možnost podat si se svatým otce ruku a prohodit s ním pár slov měli kromě plzeňského biskupa Františka Radkovského také plzeňský primátor Martin Baxa, krajský radní Ivo Grünner a starosta Domažlic Miroslav Mach.

„Svatý otec pochválil Čerchovan. Řekl mi, že je vidět, že Češi mají velký cit pro muziku,“ řekl Deníku Radkovský, který papeži předal jako dar Borské teze, které představují základ sociálního učení křesťanské církve. „Benedikta XVI. prý dar velmi potěšil a zároveň překvapil, neboť o existenci dokumentu neměl povědomí,“ dodal Radkovský.

Pro plzeňského primátora Baxu byla cesta do Vatikánu první zahraniční návštěvou ve funkci. „Cením si toho, že jsem mohl osobně potřást papežovi pravicí,“ uvedl Baxa.

Velkou odezvu měl pak večerní koncert v římské bazilice sv. Marka. Sbor Čerchovan společně s orchestrem plzeňské konzervatoře zde předvedl Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Zaplněný kostel, v němž nechyběl význační představitelé Vatikánu, na konci aplaudoval ve stoje. Koncertu se zúčastnil také kardinál a bývalý velvyslanec Vatikánu v ČR Giovanni Coppa. Na jeho popud na závěr všichni hosté s Čerchovanem zazpívali českou koledu Narodil se Kristus Pán.

„O tom, jaké vážnosti se česká delegace těšila, svědčí i to, že se mše zúčastnila řada předních představitelů Vatikánu i přesto, že v Římě se v tu dobu konala řada jiných vánočních koncertů,“ podotkl český velvyslanec Vošalík.