Pracovníci Domažlických technických služeb je umístili na parkoviště v Petrovické, Dvořákově a Ladově ulici, dále je lidé najdou v horní části parkoviště v ulici 28. října, pod areálem policie v ulici Kosmonautů, u spodních garáží v ulici Kosmonautů, u rozvodny v Palackého ulici, na křižovatce Mánesovy a Kunešovy ulice a také u pošty na Kozinově Poli.

Do kontejnerů patří výhradně vánoční stromky a je zakázáno do nich vhazovat jakýkoliv jiný odpad.