Převozu do Domažlic asistovaly dva policejní vozy. „Policisté nám vyšli vstříc, zajistili hladký průběh převozu, a to i společně s Městskou policií, která se následně přidala, aby pomohli především s omezením provozu,“ uvádí místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Strom bude ozdoben osvětlením tak, aby od soboty, kdy bude za setmění a bez účasti veřejnosti rozsvícen, navozoval předvánoční atmosféru v centru města.